Krislära

Att leva är att lära.  Låt krisen ge kunskaper som vi kan dra nytta av i framtiden.  SvD om varför dåliga tider ger lägre dödlighet :

Orsakerna är flera, som att minskat bilåkande leder till färre dödsfall i trafiken, människor både röker mindre och dricker mindre alkohol, de jobbar mindre, har mer fritid och därmed ökad tid till exempel för motion och det som stressforskarna kallar återhämtning.

Då var vi där igen. Tänk så mycket välfärd vi skulle få med en arbetstidsförkortning. Mindre jobb ger bättre hälsa.  Eller hur, Christina Husmark Persson …..

– Marita –

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.