Är du feminist?

0%

Jag vill minska utsläppen av koldioxid för en hållbar framtid

1
Correct! Wrong!

Jag tycker att samhället ska införa 6 timmars arbetsdag

1
Correct! Wrong!

Jag tycker att pensionerna bör höjas till minst EU:s fattigdomsgräns på 12000kr/månad

1
Correct! Wrong!

Jag tycker att Sverige ska ha en mer human flyktingpolitik

1
Correct! Wrong!

Jag tycker att kön, sexualitet eller ursprung inte ska ha betydelse för hur någon blir bemött

1
Correct! Wrong!

Jag tycker att miljö- och klimatpolitik är den viktigaste politiken

1
Correct! Wrong!

Jag tycker att barnkonventionen ska vara lag

1
Correct! Wrong!

Jag vill ha ett samhälle fritt från våld

1
Correct! Wrong!

Jag vill ha ett samhälle fritt från påtvingade könsroller

1
Correct! Wrong!

Jag tycker att alla har rätt till en grundläggande ekonomisk trygghet

1
Correct! Wrong!

Jag anser att Sverige ska sluta sälja vapen till krigförande länder

1
Correct! Wrong!

Jag tycker att Sverige ska satsa på civilförsvar, inte militärt försvar

1
Correct! Wrong!

Jag tycker att djur har rätt till ett värdigt liv

1
Correct! Wrong!

Är du feminist?
0-3

0-3 ”ja” – du behöver läsa på lite. Följ länken och utbilda dig! www.feministisktinitiativ.se
4-8

4-8 ”ja” – Visst är du feminist! Du bör genast bli medlem i Feministiskt Initiativ. Följ länken! https://feministisktinitiativ.se/bli-medlem/
9-13

9-13 ”ja” – Feminist är bara förnamnet! Du har förstås redan förnyat ditt medlemskap på https://med.feministisktinitiativ.se/fornya2019 och rusar nu till närmaste lokala förening för att aktivera dig mer!

Share your Results:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.