Etikett: Världskulturmuséet

Välkommen till Göteborg, Elisabeth Ohlson Wallin!

YES! Elisabeth Ohlson Wallins bilder visas på Världskulturmuséet: Under ett extrainsatt ledningsgruppsmöte beslutade man att återuppta diskussionen om att visa hela utställningen. Samtidigt bestämdes att en programverksamhet med ett antal debattkvällar om religion och HBT-frågor ska anordnas. -Med tanke på den intensiva debatten och diskussionen om utställningen är det av stort allmänintresse att den får…

Otäck makt

Pengar, mod och konstvisioner. Kanpert med pengarna och övriga två ord hör inte alls hemma i Göteborg. Vad håller vi på med i Göteborg, frågar Ingrid Norrman. En högst relevant fråga som handlar om beröringsskräcken inför Elisabeth Ohlson Wallins fotografier.  När Världkulturmuséet lät religiösa fundamentalister sätta lämplighetsagendan. Ingrid beskriver hur Sveriges andra stad förhöll sig till Ecco…