Etikett: Utförsäkrade

Inte bara fel, utan inte alls

Regeringen har felbedömt de utförsäkrades vårdbehov, meddelar fackförbundet ST. Märkligt, har fått uppfattningen att regeringen inte bedömt alls.  Sjukförsäkringen konfiskerades och de sjuka skulle upphöra med sin sjukdom. Hur, förefaller aldrig varit en angeläget för regeringen.  Å ena sidan regeringens inhumanitet å andra sidan samhällets hjältar, som Resurs. Den 20 april, kl 18-22 har Resursnätverket öppen föreläsning och…

Vem kan sova om natten?

Littorin och Husmark Pehrsson bedyrar att: Syftet med de reformer som sker inom sjukförsäkringen handlar inte om att straffa eller tvinga sjuka in i arbete. Skulle någon enskild del av reformpaketet i det avseendet inte fungera som det var tänkt kommer vi att lyssna på synpunkter och överväga förändringar. SvD Så omtänksamt… Men vänta nu,…

Sverige inga sjuka har

Kristdemokraternas påverkan på Alliansens politik skall inte underskattas.  För det måste vara högläsning ur Nya Testamentet som lagt grunden för hur man behandlar sjukskrivna: Stig upp, ta Din bädd och gå, sa Jesus till den lame mannen. Och kan Jesus, så kan lá vi, tänkte Alliansen,  gör alla “friska” genom att skicka ut 50 000 sjukskrivna…