Etikett: Personliga omdömen

Omdömeslöst

Kan inte vara lätt att vara myndighet.  När den förda politiken fallerar, lägger ansvarig minister skulden  på myndigheten och dess personal. Senast är det Skolverket som enligt Jan Björklund förklarar otydligt. Att ge små barn personliga omdömen är inte klokt. Det är omdömeslöst att ge omdömen. Lärarnas riksförbund varnade för faran i att …suck, igen…