Etikett: Papperslösa

Ful- och finbidrag

Den här mandatperioden går till historien går som Sänkningarnas era. Sänka skatter för de som har, sänka ersättningar för de som inte har.  Bidrag är fult, tycker Alliansen. Men inte skattebidraget hushållsnära tjänster, som konserverar ojämställdhet i hemmet. Det är fint.  Jämställdhetsbonus och vårdnadsbidrag är också fint. Fulbidrag är a-kassa och sjukpenning. Märkligt eftersom det…