Etikett: kvinnoförakt

Öppna för att stänga till SD:s mörka framtid

Öppna eller stänga skolor för Sverigedemokraterna, är frågan. Öppna är mitt svar. Öppna för kunskapen om deras syn på kvinnor och på homosexuella. Kunskap är makt. En makt som förstagångsväljare bör använda till att bestämma framtiden. Vill man leva i ett samhälle där sexualitet, kön och ursprung inte bestämmer rättigheter – ja då kan man inte rösta på…

Svinaktigt beteende

Sa i höstas upp medlemskapet i Svenska kyrkan och efter att ha läst om prästbråket i Övertorneå, känns det som en storvinst. Den avgående komministern:  – Min ärliga mening är att församlingen behöver någon hårdhudad. Det finns mycket struligheter och många viljor. Det behövs jämnmod och tillförsikt. Folk har inte heller landat i alla diskussioner om exempelvis…

Vad tycker Gud om religionen?

Ponera att en Allsmäktighet finns. Att Gud finns. Gud är Gud, medan religionen är människans bild av Gud: Människans anspråk på Guds vilja. Ett anspråk som tar sig uttryck som: • Saudiska kvinnor får inte arbeta, vilket innebär att skall en kvinna ex. köpa BH, måste hon göra det av en man: kvinnliga säljare finns…

Blott en kväll, ett ögonblick i sänder

I Skene håller en domprost predikan 6 maj. Jaha..? Och? Domprosten är en kvinna.  Jaha…? Och? Hon tillåts att hålla en (1) predikan, för en (1) kväll.  Domprost Karin Burstrand får nämligen inte leda en högmässa med nattvard, utan håller en kvällsgudstjänst mitt i veckan.  I Skene har inga kvinnor fått predika. Förrän nu.  Blott en kväll, ett ögonblick i sänder. GT/Expressen…