Etikett: jobbskatteavdrag

Samma idéer här som där

Vårdbiträdet i egenskap av lågavlönad kvinna kramades under valrörelsen, hon hade ju fått det så mycket bättre med Alliansen.  Men kärvänligare borde man istället varit med läkarna och övriga välavlönade: Om alla jobbskatteavdragen räknas ihop, det vill säga steg ett till och med fem, har vårdbiträdets skatt sänkts med 1.754 kronor per månad och läkarens…

Arbetsslöa och inbillningssjuka

Hoppsan, arbetslösheten är snart ett minne blott.  Det handlar inte om brist på jobb. Så fel de arbetsSLÖA har. Det handlar om brist på initiativförmåga. Och om brist på kunskap om det gudabenådade jobbskattevadraget. Jobbskatteavdraget kan göra så att fler kommer i arbete. Det säger Riksrevisionen i sin granskning. Men allmänhetens låga kännedom om avdraget…