Etikett: jämställd vård

Det största hotet

Förlossningen på Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan har insett att pappor också finns.  Bra kunde man tro, men ack, ack icke. Istället  förlöjligar en läkare från Dalarna det som “vuxendagis“.  Malin Bergström bemöter på Brännpunkt, att “Pappors föräldraskap kan inte utvecklas om de inte är nära sina barn”.  Självklart. Därför är en individuell föräldraförsäkring också…

Onödig bonus

Märkligt debattinlägg från KD-kvinnorna: Den medicinska forskningen behöver bli bättre på att uppmärksamma kvinnospecifika sjukdomar. Samtidigt behövs en jämnare könsfördelning i kliniska studier där läkemedels- och vårdforskning i större utsträckning utförs på kvinnor. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet föreslår därmed att ekonomiska ersättningar till kvinnor som deltar i läkemedels- och vårdforskning ska höjas AB “KD-kvinnorna”…hmmm…”KD-männen”, finns väl inte….