Etikett: Gorm Lind

Alla mot SD. Och f.d. SD mot SD

Alla mot SD. Så kan det se ut när Sverigedemokraterna ska stängas ute i landets kommuner.  Hade varit önskvärt om man även kunde samverka för att öppna upp: att samarbeta gränsöverskridande för kommunmedborgarnas bästa.  I frågor om jämställdhet, miljö och all annan välfärd.  F.d SD mot SD. Så ser det ut i lokalpolitiken i Trollhättan…