Etikett: Elisabeth Ohlson Wallin

Välkommen till Göteborg, Elisabeth Ohlson Wallin!

YES! Elisabeth Ohlson Wallins bilder visas på Världskulturmuséet: Under ett extrainsatt ledningsgruppsmöte beslutade man att återuppta diskussionen om att visa hela utställningen. Samtidigt bestämdes att en programverksamhet med ett antal debattkvällar om religion och HBT-frågor ska anordnas. -Med tanke på den intensiva debatten och diskussionen om utställningen är det av stort allmänintresse att den får…