Etikett: Christina Husmark Pehrsson

Försäkringens könsklausul

Att kvinnor missgynnas vid arbetskadebedömningar, är “bara” ett exempel på alla områden där normen sätter gränsen för vår kunskap.  En kunskap som utgår från mansdominerade yrken. Kvinnan däremot, är som en anomali, som grus i maskineriet. Hur kvinnors ohälsa uppfattas är också väl känt. I sjukjournalen noterades för inte så länge sedan SVBK (Sveda-värk-bränn-kärring). Uttrycket…

Regeringskonkurs

Plötsligt öppnar regeringen sitt ena öga. Inte helt, utan kisar lite yrvaket mot ljuset. Mot opinionen. För det är inte regeringen själv som begriper, som fattar hur besinningslöst den egna politiken slår mot sjuka, mot arbetslösa.  Det är opinionen som framtvingar en reaktion. Svårt cancersjuka kvinnor tvingas söka heltidsarbete, larmade personal vid Onkologen på Karolinska. Regeringen själv…

Krislära

Att leva är att lära.  Låt krisen ge kunskaper som vi kan dra nytta av i framtiden.  SvD om varför dåliga tider ger lägre dödlighet : Orsakerna är flera, som att minskat bilåkande leder till färre dödsfall i trafiken, människor både röker mindre och dricker mindre alkohol, de jobbar mindre, har mer fritid och därmed ökad…

En ynka del gör ingen helhet

Christina Husmark Pehrsson applåderar att sjukfrånvaron minskat med 2850 personer i Värmland sedan förra valet: Trots ett mörkt ekonomiskt läge och stigande arbetslöshet fortsätter sjukfrånvaron att minska. Detta är dels ett tecken på att sjukskrivning inte längre används som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, dels ett tecken på att rehabiliteringskedjan fungerar som avsett Vänta nu, om Sossarna trixade med…