Etikett: Carlos Rojas

(S)makar det så kostar det

Inga-Lisa Sangregorio: Ändå är motståndet mot en arbetstidsförkortning lika kompakt som obegripligt, och lika starkt hos vänstern som hos högern. Att “dela på jobben” – självklart för vanliga dödliga – är tabu bland politiker. Det är inte bara Anders Borg som maniskt driver sin så kallade arbetslinje. Mona Sahlin skulle aldrig ha fått den position…

Vänta i 51 – 600 år. Eller inte

I morgon handlar det om kvinnor. Kvinnodagen. Kvinnokampen.  Men äntligen, äntligen också om män och jämställdhet. Annars brukar ju jämställdhetsfrågan vara sorgligt enkönad, bortsett från Män för Jämställdhet. I morgon startar Carlos Rojas kampanjen Klart jag ska vara hemma  Med pappansvar skulle DO inte behöva gå till domstol pga bestraffningen av kvinnor som föder barn. Med pappaansvar…