Etikett: Arbetsmiljö

Försäkringens könsklausul

Att kvinnor missgynnas vid arbetskadebedömningar, är “bara” ett exempel på alla områden där normen sätter gränsen för vår kunskap.  En kunskap som utgår från mansdominerade yrken. Kvinnan däremot, är som en anomali, som grus i maskineriet. Hur kvinnors ohälsa uppfattas är också väl känt. I sjukjournalen noterades för inte så länge sedan SVBK (Sveda-värk-bränn-kärring). Uttrycket…