Vem kan sova om natten?

Littorin och Husmark Pehrsson bedyrar att:

Syftet med de reformer som sker inom sjukförsäkringen handlar inte om att straffa eller tvinga sjuka in i arbete. Skulle någon enskild del av reformpaketet i det avseendet inte fungera som det var tänkt kommer vi att lyssna på synpunkter och överväga förändringar. SvD

Så omtänksamt… Men vänta nu, det här liknar ett försök. Är det ett gigantiskt experiment hur det nya regelverket påverkar individen? En longitudiell studie över hur sjuka påverkas av osäkerhet, av ekonomisk misär. I så fall bör väl det nya regelverket prövas enligt Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor :

4 § Utöver vad som följer av 3 § ska lagen tillämpas på forskning som
………..

2. utförs enligt en metod som syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt eller som innebär en uppenbar risk att skada forskningspersonen fysiskt eller psykiskt

Det nya arbetarpartiet har måhända blåst dammet av experiment som skedde under det gamla arbetarpartiets tid. Som Vipeholmsstudien. Fiffigt att få reda på hur sötsaker ger karies, borde ju funka på hur stress påverkar sjuka.

Så krasst kan det.. naturligtvis..inte… vara…Retoriken har vi dock hört alldeles nyligen: att syftet inte är att straffa.  Deltidsbegränsningen skulle inte alls straffa. Det vara baaara för de deltidsarbetslösas bästa.  Bäst att stanna hemma betydde det i praktiken.

Hittills har regeringen framställt sig som ett offer: missförstådd av den däringa Försäkringskassan. Nu närmar sig valet 2010, opinionen blir starkare och Göran Hägglund backar långsamt:

– Det har blivit så att människor har fått besked från försäkringskassan som inte bygger på de tankar regeringen har haft när lagstiftningen har formulerats. Och då kan det vara så att regeringen har gjort fel när man formulerat lagstiftningen eller att vi har kommunicerat dåligt med försäkringskassan Expressen

Kommunikationsproblem.. I verklighetens hårda värld betyder det något helt annat. Jenny Fjell, som initerade Resurs, varnar för självmord bland utförsäkrade:

 Vid ett tillfälle fick hon ett avskedsbrev från en man som flera gånger överklagat beslutet om att han skulle bli utförsäkrad.- Det stod ”jag orkar inte längre, vi kan inte leva fem personer på min frus sjukersättning på 8.000 kronor”. DN

Gråter. Hur kan ansvariga politiker, statsråd och riksdagsledamöter, sova om natten?

– Marita –

No Comments

Ester Kyriatzi

jovars, jag sover bra iaf. Jag menar, vadå? Såvida sjukdomar i sig inte är ett hinder för produktiv samvaro där personen ifråga inte åsidosätter viktiga föremål som värderas av både den sjuka och samhället så ser jag inte problematiken i att något sånär som insparsamma åtgärder kan göra annat än genomföras med den likgiltighet som de gjorts under det nuvarande styret, som väl beaktar de repressalier som kan komma från folket om de inte hörsammar de önskemål som gjorts från sjukskrivna, deprimerade och politiker.

Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.