Tragedi som gör ont i hela samhällskroppen

Tittar strax på Uppdrag Granskning. Tyvärr. Tyvärr att det ska behöva sändas ett program om en kvinna som tagit sitt liv, efter att hon nekats sjukskrivning. SvD  Sjuk, sa den medicinskt utbildade läkaren. Inte sjuk, sa den icke-medicinskt utbildade handläggaren. Och den sjuka kvinnan orkar helt enkelt inte leva vidare. Så fruktansvärt!

Idag skriver Moderaterna att vägen till ett friskare liv har blivit kortare. AB Detta är bara för mycket. Vet de inte vad som händer? Kan de åtminstone inte bara hålla…kä…..tyst….

Samtidigt som det larmas om fruktansvärda tragedier i Försäkringskassecirkusens spår, rapporteras minskade sjukskrivningstal. Samma värld, två helt olika verkligheter.

– Vi ser tydliga tecken på att fler återgår i arbete i samband med tidsgränserna. Man kan säga att tidsgränserna innebär att de som kan återgå i arbete gör det, säger Pathric Hägglund på den nya myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). DN

“De som kan återgå i arbete”? Snälla nå´n: “De som tvingats återgå i arbete”, är mer sanningsenligt. Tro 17 att sjuktalen minskar, när sjuka sparkas ut i arbete, eller i arbetslöshet.  Undrar hur hög sjukNÄRvaron blir på svenska arbetsplatser framöver.

En sak är i alla fall säker. Allianspakten bör nog inte malla sig över minskade sjukskrivningar under valet 2010. För vi vet hur det är. Egentligen.

  – Marita –

Resurs i måndags:

Förslag på ljuständningar i hela landet den 26 januari –  för de sjuka som nu tvingas till arbetsförmedlingen utan rehabilitering

– för dem som tagit sitt liv efter att ha mist sin ersättning från försäkringskassan

– för dem som hamnat i misär och svår oro efter indragning av ersättning

– för dem som hamnat i svår oro inför hot om indragning av ersättning – för dem som i stället för ersättning får förnedringsbidrag,  omöjligt att klara sig på

– för närstående, inte minst barnen, som också drabbas svårt

Ljuständningarna ska ske med respekt för den svåra situation som många handläggare på våra myndigheter hamnat i.

Det kan vara en tyst manifestation med enbart ljuständning och utdelning av informationsmaterial.

Observera: RESURS behöver medicinsk och framförallt juridisk kompetens. Allt engagemang genom RESURS är helt ideellt.En eller två personer med gedigen juridisk kompetens sökes för rådgivning i deras krisrum. Du som är intresserad mailar kris@resurs.be

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.