En ynka del gör ingen helhet

Christina Husmark Pehrsson applåderar att sjukfrånvaron minskat med 2850 personer i Värmland sedan förra valet:

Trots ett mörkt ekonomiskt läge och stigande arbetslöshet fortsätter sjukfrånvaron att minska. Detta är dels ett tecken på att sjukskrivning inte längre används som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, dels ett tecken på att rehabiliteringskedjan fungerar som avsett

Vänta nu, om Sossarna trixade med sjukskrivning och arbetslöshet,  gör Alliansen precis samma sak, bara vice versa: sjuka blir arbetslösa. Är det något att vara stolt över?!  

Att sjukfrånvaron minskar innebär  att nedgången i sysselsättning också kan bromsas, vilket skapar förutsättningar för en snabbare ekonomisk återhämtning när konjunkturen väl vänder.

Öhhhh, begriper ingenting, snälla förklara.  Hur kan minskad sjukfrånvaro bromsa nedgång i sysselsättning ???   Är det en sprillans ny ekvation?
 

Arbetsförmedlingen å sin sida rapporterar ang. Värmland:

Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt andra aktörer för att hjälpa tidigare sjuka åter in på arbetsmarknaden innebär i många fall tidskrävande coachning. Insatserna medför att Arbetsförmedlingarna får ett inflöde av arbetssökande med varierande behov av resurser och stöd. 

Arbetslösheten har det senaste året ökat mest just i bl.a. Värmlands län AF  En annan bild är socialbidragsökningen som är störst i ….Värmland……… VF

Suck…var är helhetsperspektivet? Helhetssynen på välfärden som en investering. Vad har hänt med kategorin “minskad sjukfrånvaro”, de levande människorna: arbetar de, hur mår de?  Sjuknärvaron  – har den ökat?  Varför är inte regeringens statistisk uppdelad på kön? 

Vaffö gör di på detta viset?

– Marita –

Länk till Fris: Försäkringstagarnas Rätt I Samhället – organisation i Karlstad. Bildad i protest mot hetsjakten på sjuka.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.