Förlåt, men ingen ursäkt

Bonussjukan som likt vampyren skyr ljuset, har ett gemensamt symptom oavsett storlek på pengapåsen:

Även om avsikten med systemet har varit gott så förstår vi att det kan uppfattas negativt, varför vi fattat beslut om att ta bort det. DN

Geir-Erik Hyvärinen, Medhelp gör som AMF. Som SEB. Som Jan Emanuel. Som säger förlåt, men “ber inte om ursäkt”.

Det som “skall tas bort”, är profitgiriga aktörer vars syn på vårdanställda och sjuka kan vara direkt farlig.

– Marita –

No Comments

Cristopher

Målet är dock att ha sjukdomsupplysning; inget annat. Om man behöver socialt stöd så är det inte till dem man ska ringa.

En person som på ett bra sätt informerar de som ringer har gjort ett bra jobb. Har jobbet gjorts på 5 minuter är det bättre än om det har gjorts på 10 minuter; såtillvida att information är korrekt.

Det är inget fel i att uppmuntra effektivitet. Att dra ut på samtalen är i många fall rent onödigt; kort och koncist är bättre, något som även bidrar till att minska svarstider och så vidare. Frågan som ingen har ställt är “hur påverkas kvaliteten av längre samtal”. Prova själva, att framför datorn beskriva några olika sympton; det är väldigt få saker som inte beskrivs med ett fåtal ord.

Effektivitet är att utföra något på så kort tid som möjligt. Jag vet, det är lite känsligt med effektivitet inom vården, men jag ska ge ett exempel som kanske kan vara lättare att relatera till:

Scenario 1)
Du och en följeslagare kommer till akuten, du har väldigt ont i magen. Du tas emot och en sköterska sitter och håller din hand i 60 minuter. Sen körs du in till en läkare som konstaterar att du behöver operaras för blindtarmen. Du körs till ett annat väntrum där du får ligga och hålla en annan sköterska i handen i tre timmar innan du opereras.

Scenario 2)
Du kommer till akuten, du har väldigt ont i magen. En sköterska kommer fram och frågar ut dig efter 5 minuter. 10 minuter senare körs du in till läkaren som konstaterar att du behöver opereras. Du lämnas ensam med din vän i 20 minuter, och körs sedan ner till operationssalen.

Scenario 3)
Du och en följeslagare kommer till akuten, du har väldigt ont i magen. Du tas emot och en sköterska frågar ut dig; och efter 60 minuter körs du in till en läkare som konstaterar att du behöver operaras för blindtarmen. Du körs till ett annat väntrum där du får ligga och vänta i tre timmar innan du opereras.

====
Så, vad ser vi i scenariorna?
Först och främst ser vi att du får samma hjälp i alla scenarior.
I scenario 1 och 3 tar allt lika lång tid, skillnaden är att en sköterska sitter och gör inget tillsammans med dig och din följeslagare i 3:an, medan du i 1:an får sitta med din följeslagare. Du får vänta lika lång tid, men sköterskan får mer tid för andra som har kommit akut; och eftersom du har en följeslagare med dig så gör det ingen direkt skillnad om du håller följeslagaren, eller sköterskan i handen.

Låt oss nu koppla detta till sjukvårdsupplysningen:
Scenario 1)
Du pratar med sköterskan i 40 minuter; kommer fram till att du behöver åka till akuten.
Scenario 2)
Du pratar med sköterskan i 5 minuter, kommer fram till att du behöver åka till akuten.
Scenario 3)
Du pratar med sköterskan i 5 minuter, kommer fram till att du behöver åka till akuten. Sitter sen och väntar för dig själv i 35 minuter.

I alla scenarior uppnås samma sak, men alternativ 2 ger dig vård snabbast; alternativ 3 tar lika mycket resurser som 2:an, men du förbrukar mer av din egen tid. Alternativ 1 är sämst; det tar upp 35 minuter av onödig tid, utan att faktiskt uppnå något mer än exempel 1 och 2.

===================

Effektivitet är inte nåt dåligt;
Ordet betyder “uppnå önskat resultat med minimal mängd resurser”.

Reply
Fior i Västra Götaland

Hej Christopher

Är inte alls emot effektivitet i vården, vilket troligen all vårdpersonal kan skriva under på. Men effektivitet är inte detsamma som ett minimum av tid. Särskilt inte om tid samverkar med säkerhet. Tvärtom kan tidssnålhet skapa stora problem som medför ökade kostnader o därmed effektivitetsförluster.

Ett grundläggande problem är att Medhelp utgår från en idealsituation för sitt effektivitetstänk: att alla som ringer in är lugna, välstrukturerade, kan tala språket obehindrat: alltså ge en koncis beskrivning av tillståndet. Har man då öht förstått vilken verksamhet man bedriver? Att det faktiskt är sjuka människor, oroliga föräldrar etc som kontaktar. Tror att stressen inte bara ökar markant för personalen som svarar, utan även för den vårdsökande: att veta att tiden tickar.

Sedan är det direkt stötande med en fjompig bonus på en tusenlapp för mängder av samtal/månad. Betala sjuksköterskorna rejält för deras livsnödvändiga arbete istället.
/Marita

Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.