Dubbelfel

En förlamad pappa vägras stödperson för att vara föräldraledig. Skämmes, skämmes, Eskilstuna kommun! Claes Borgström pekar på skillnaden mellan synen på pappor och mammor:

Tror du att beslutet blivit detsamma om Benny Holmström varit en kvinna?

– Det är en ganska intressant fråga. Hade man då sagt att här finns en pappa som kan ta hand om barnet under hela föräldraledigheten? Omvänt ligger nära till hands att tro att en kvinna hade fått stöd. Då skulle det vara fråga både om könsdiskriminering och diskriminering till följd av funktionshinder, säger Claes Borgström. AB

Är övertygad om att Claes har helt rätt.  Pappan är dubbelt diskriminerad, som man och pappa och som funktionshindrad. Eskilstuna har (miss)lyckats med ett dubbelfel, helt enkelt.

Hillevi Engström (m) skriver på AB Debatt att kommunens diskriminering rimmar illa med barnets bästa. Alldeles riktigt. Men sedan svävas det ut i påståenden som aldrig sett dagens ljus. Om hur mycket Alliansen gjort för alla barns behov av båda föräldrarna:

Dessutom tycker jag att det verkar märkligt att kommunen motiverar att beslutet ”bedöms inte negativt påverka det kommande barnets behov av trygga och goda förhållanden”. Här har man inte beaktat barnets behov av att tillbringa tid med båda sina föräldrar. Regeringen har de senaste åren prioriterat arbetet med att förbättra barnens rättigheter utifrån FN:s barnkonvention. Där slås det tydligt fast att ett barn mår bäst av att båda föräldrar är delaktiga under barnets uppväxt.

Vadå “märkligt” att inte kommunen tagit hänsyn barnets behov av båda föräldrarna? Det gör ju inte regeringen heller, eller för all del de rödgröna. Om inte staten visar att båda föräldrarna är viktiga för barnet, varför i all sin da´r ska kommunen göra det?

Så att regeringen “prioriterat” båda föräldrarnas delaktighet,  det är ju inte ens nästan trovärdigt.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

– Marita –

No Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.