Alliansbanan, otur om det är Din tur

Privata jobbcoacher in, coacher ut – ny upphandling. Höjning av a-kasseavgiften, sänkning, och höjning igen. Skärpt arbetsvillkor, mildrat arbetsvillkor. Sjuka slängs ut från Försäkringskassan, in i A-kassan.  Intyg, blanketter och ännu mera papper. En berg och dalbana som kastar de åkande, de arbetslösa, hit & dit. Det kallas också Alliansens arbetsmarknadspolitik.

Mitt i denna osannolika röra ska handläggare arbeta. Mitt i denna röra väntar arbetslösa på arbete och på att kunna betala hyran. Ständigt nya påhitt, ständigt nya invecklade förändringar som ökar arbetsbelastningen på a-kassorna ytterligare. Vilket ger allt längre tid utan ersättning. Reaktionen från ansvarig minister Littorin är att hota med obligatorisk a-kassa, fastän det är Alliansens inkompetens som skapat hela situationen. Har ingen synpunkt på obligatorisk a-kassa, men jösses, då bör väl handläggningenbli  ännu längre.

Häng med på en åktur i Alliansbanan. Men se till att spänna fast Dig ordentligt, det svänger en hel del, trots att vi inte åker genom alla finurliga backar:

1 januari 2007  

● Medlemsavgifterna till a-kassan höjs med 150–300 kronor per månad

● Arbetsvillkoret skärps, egen och barn sjukdom kan sänka ersättningen rejält

● Den ”överhoppningsbara tiden” förkortas

● Den förhöjda ersättningen tas bort

● Rätten till arbetslöshetsersättning under ferieuppehåll tas bort.

● Studerandevillkoret försvinner

5 mars 2007  

● Sänkta ersättningsnivåer fr.o.m. 5 mars 2007: 80 %, 70 % och 65 %-nivåer.

 2 juli 2007

● Arbetsgivares skyldighet att anmäla ledig plats till arbetsförmedlingen tas bort

● Möjligheten att få sin ersättningsperiod på 300 ersättningsdagar förlängd tas bort. 

● Möjligheten att begränsa arbetssökandet (egna yrket och närområde) de 100 första dagarna tas bort

1 augusti 2007

● Bidragsbrottslagen börjar gälla

1 oktober 2007

● Sammanräkning av dagar med arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

7 april 2008

● Deltidsbegränsningen införs, vilket i praktiken innebär straffarbetslöshet. Påverkar främst kvinnor.

1 juli 2008  

 ● Arbetslöshetsavgift införs

7 juli 2008  

● Karensen vid arbetslöshet utökas från fem till sju dagar.

18 december 2008

● Arbetsförmedlingen får i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som ska erbjuda arbetssökande en personlig jobbcoach, vilket resulterar i 952 olika jobbcoachföretag. Sven Otto Littorin tyckte det gick alldeles för sakta året innan. Alltså det som man nu avbryter……..

1 juli 2009 

Enklare att bli medlem i a-kassan: man kan vara arbetslös, räcker att tidigare ha arbetat inom a-kassans område

pass på, nu killar det i magen:

 ● ” Den som söker inträde i a-kassan under 2009 får medlemsvillkoret uppfyllt redan efter sex i stället för tolv månaders medlemskap. Det är möjligt eftersom alla månader under 2009 räknas som två månader. Redan efter sex månader kan medlemmarna få sin maximala a-kassa, dvs inkomstrelaterad ersättning. Den som blev medlem i januari kan få sin maximala ersättning redan från juli, medan den som gick med i april kan få inkomstrelaterad ersättning från oktober.

Lagen träder i kraft från juli men månaderna räknas dubbelt redan från januari 2009. Dock längst till och med december månad 2009. Från och med januari 2010 räknas månaderna inte dubbelt, men de månader som man varit medlem under 2009 kommer fortfarande räknas dubbelt.”.. Marita: nä, jag skojar inte….kopierat rakt av från Kommunals info om medlemsvillkoret

rullandegladsmiley                                                                                                            

Sjuklön och socialförsäkring kan räknas med vid uträkning av arbetslöshetsersättning
En förutsättning är att man inte endast fått ersättning utan också jobbat de månader som tas med i beräkningen. Oftast behöver man ha jobbat 80 timmar under en månad, kan dock räcka med 50 timmar.

 13 oktober 2009

● Arbetsförmedlingen fattar beslut om att inte utnyttja möjligheten att förlänga pågående avtal efter den 30 juni 2010. Arbetsförmedlingen kommer i stället att göra en ny upphandling. Regeringen har alltså fortfarande inte begripit att det är jobben som saknas, inte jobbcoacherna..

1 januari 2010

● Förändring som gäller inkomstrelaterad ersättning. Sjukskrivna som vägras fortsatt ersättning ska nu får stämpla, även om de inte uppfyller medlemsvillkoret. Det räcker nu med 3 månaders medlemskap i a-kassan:

”Det föreslås att den som fått sjukpenning under maximalt antal dagar eller tidsbegränsad sjukersättning under maximalt antal månader ska kunna få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning om han eller hon

1. utträtt ur en a-kassa mellan den 1 januari 2007 och den 30 september 2009 och därefter på nytt inträtt i en a-kassa mellan den 1 oktober 2009 och den 31 december 2010,

2. varit medlem i minst tre kalendermånader efter det senaste inträdet, och

3. skulle ha uppfyllt arbetsvillkoret vid tidpunkten för utträdet.” YF

Nu är vi framme, gladsnurrigsmiley

men färden slutar förstås inte, utan fortsätter i kommande meningslösa, tids- och  resurskrävande “reformer”. Och pengarna fortsätter rinna ur vår gemensamma kassa istället för att gå till ordinarie anställningar. Svaret till att ingen politiker verkar reagera över vansinnet, finns i ex. Regeringens Proposition 2008/09:127 Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen, m.m.  En kaotisk beskrivning av något som kallas “förbättring och förenkling”, men som ingen kan förstå vidden av.  

 – Marita –

 Källor: Internetkassan A-kassornas Samorganisation  Pressmeddelande AF

No Comments

vmm

Jag vill ha OBLIGATORISK statlig A-kassa och OBLIGATORISK statlig hemförsäkring. Vill man ha tilläggsförsäkringar och extra allt så är det fine with me, men då får man sköta det via privata försäkringar. Det borde finnas ett ovillkorligt skydd i medborgarskapet.

Reply
meta

Fast dom hade ju lyckats fixa jobb – till jobbcoacherna!

Hej och hå.

Tur att det är val om mindre än ett år.

Reply
Fior i Västra Götaland

Hej Vilket liv
Tja, undviker en röst på Alliansen nästa val. Fast s har ju varit en god läromästare i dyra och tramsiga påhitt i arbetsmarknadspolitiken. De har lagt en solid grund där nu Alliansen fortsätter bygga luftslott. Så då återstår en röst på Fi – enkel uteslutningsmetod:)

Hej VMM
Vore det inte bättre med en sammahållen socialförsäkring istället? Ett trygghetssystem utan stora maskor, som man riskerar att trilla ned i. Kanske vi menar samma sak?

Hej Meta
Jobbcoachningsföretagen har skrattat hela vägen till banken. Nu ska nya upphandlingar ske. Ingen reflektion att hela systemet måste förändras, utan man backar och kör samma väg igen…Ja,tur att det är val. Bara väldigt osäker på om det blir någon egentlig skillnad om Rödgrönt vinner. Fast värre lär det väl inte kunna bli.

/Marita

Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.