Vilka signaler?

Vilka signaler skickas ut till män i alla åldrar, i alla länder i världen, när en vuxen man blir förlåten och får stanna i kyrkans famn, medan offret, ett barn, en flicka på 9 år, som våldtagits, blivit gravid, genomgått en abort utesluts ur den gemenskap som kyrkan utgör för en katolik?
 
Vilka signaler får människor i världen när samhällen accepterar att 20 000 kvinnor VARJE DAG dör i graviditetskomplikationer, och följder av illegala aborter? Detta p.g.a fattigdom, patriakala strukturer och religiös fundamentalism.
 
Ja, vad gör vi sedan med kärnkraften. Jag har skrivit till folkkampanjen mot kärnkraft/kärnvapen och förslagit att de ska gå ut med korta faktarutor om kärnkraft på nätet. Det är många generationer  som inte var med på 70-talet och aldrig har hört talas on Harrisburg eller Tjenobyl, om kinasyndromer, eller halveringstiden på plutonium. kan vi göra något. Det känns som det brinner i knutarna.
 
Sedan borde man ta upp frågan med vapen, idolprogrammen och vad som nu ligger bakom massmorden på skolor i värstvärlden.

– Harriet –

No Comments

christoffer

du skriver “Det är många generationer som inte var med på 70-talet och aldrig har hört talas on Harrisburg eller Tjenobyl, om kinasyndromer, eller halveringstiden på plutonium”

Jag tror snarare att det är många som har sett att kärnkraftsmotståndarna har kommit med den ena dommedagsprofetsian efter den andra. men att det inte stämmer.

så fortsätt ni och sprida skräckpropaganda, vi andra kommer att fortsätta och bemöta den med fakta.

Reply
fiavg

Vi är alla tacksamma för att inte fler olyckor har skett. Ju äldre våra kärnkraftsverk blir, ju mer ökar riskerna för att något ska kunna hända. Avfallshanteringen har inte hittat sin lösning heller. Vi bör ha löst många av dessa problem innan man ger klartecken för utbyggnad av kärnkraften.

/Harriet

Reply
Michael Karnerfors

Att be FmKK gå ut med “fakta” om kärnkraften är som att be ultrakonservativa israeler ge ut “fakta” om Palestina…

Men jag har inget emot att ge ut fakta om de saker du säger. Många har hört talas om dem, men de har ingen fakta om vad som egentligen hände.

Här är några intressanta fakta om kärnkraft:

– Visste du att ingen människa dog, ingen människa skadades och ingen människa fick cancer av Harrisburg-olyckan?

– Visste du att Tjernobylolyckan är en fysisk omöjlighet i alla andra reakorer än de kvarvarande 12 RBMK-reaktorerna som enbart byggdes av Sovjet?

– Visste du att Kinasyndromet idag anses vara en felaktig hypotes som inte kan inträffa?

– Visste du att halveringstiden på Plutonium är såpass kort, geologiskt sett, att det i det naturliga slutförvaret i Oklo, Gabon, idag inte finns ens enda atom kvar av det plutonium som bildades i de reaktorerna?

– Visste du dessutom att det naturliga slutförvaret i Oklo rörde sig plutoniumet aldrig mer än ca 1 meter, trots att det låt helt oskyddat i berget, genomströmmat av kokhett vatten, i flera hundratusen år?

– Visste du att SKB baserar sin KBS-3 metod för slutförvaring på erfarenheter ifrån platser som Oklo och att metodern är forskad på i över 25 år, och klar att gå till myndighetsgransking med den nästa år?

– Visste du att de flesta “fakta” som kärnkraftshatarorganisatiiner som FmKK lyfter fram är fel, vinklade, irrelevanta eller på annat sätt specifikt modifierade för att få kärnkraften att framså i dålig dager eftersom desa organisationer har precis allt att förlora på att någon i oberoende vetenskaplig granskning av kärnkraften säger att den är OK?

Intressanta fakta, tycker du inte? Eller var det inte det inte fakta som föll dig på läppen?

/Micke

Reply
fiavg

De naturliga atomreaktionerna i Oklo, Gabon skedde enligt SKB för mer än 2 miljarder år sedan, så då vet vi att efter så lång tid är den radioaktiva strålningen inte är farlig. Vilket är glädjande i och för sig.men så länge kan varken kärnkraftsförepråkare eller kärnkraftsmotståndare vänta. Vilka kriterier är det som gör att dina uppgifter är mer objektiva än de från FMKK? Har du tagit del av Läkare mot kärnvapens information?
Harriet

Reply
Michael Karnerfors

Harriet, jag tror du missuppfattade oss: Oklo bevisar att ett geologiskt djupförvar stänger inne radioaktiva ämnen i så många år att de hinner sönderfalla ned till sista atom utan att de rör sig från platsen.

Att du frågar vad som gör våra uppgifter mer objektiva än FmKK är en utmärkt fråga… om det inte var att du tänker använda det argumentet för cherry picking… d.v.s. plocka argument från den källa som du tycker bäst passar dina åsikter, eller hur?

Så ta oss inte på orden. Leta upp forskningen som berättar vad som hände vid Oklo. Go right ahead. Jag tänker inte ens ge dig länkar utan du får själv utöva källkritik och efterforskning, så kan du få lita på ditt eget omdöme istället för vårat eller FmKK’s.

Sökord: “Oklo”, “Natural fission reactor”, “actinides”

Reply
fiavg

Hej Michael

Jag heter Marita o svarar kort på Din kommentar tills Harriet är nåbar på söndag kväll.

Funderar ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv hur man kan argumentera “för” resp. “mot” kärnkraft som energikälla. Ingen forskning är värdeneutral, inte heller om kärnkraft. Skulle det finnas belagda och säkra data, skulle frågan kring ex. ansvar lätt ordnas, som försäkringsfrågan som lägger hela ansvaret på kärnkraftsverkets ägare vid ev. olycka. Iom att bedömningen övergår till ett försäkringsbolag o inte hanteras av politiker som med känslor o en del “forskning” som grund, kommer nog frågan i annan dager. Ex. Anders Siréns debattartikel i AB.

Sedan tror jag inte Harriet behöver länkar, men tack för att Du tänkte på det iaf..:)

/Marita

Reply
Michael Karnerfors

Marita: Om du tar upp försökringsfrågan får du gärna sätta det i perspektiv och se hur andra, motsvarande riskindustrier är försäkrade.

Men försäkring är en politisk/ekonomisk fråga, inte vetenskaplig. Och det är lätt lösbart: en katastrof-fond. Efter det att man lagstiftade fram Kärnavfallsfonden drog den in 70 miljarder SEK på 25 år, med ett prispåslag på mindre än 1 öre per såld kWh. Om alla riskindustrier i Sverige åläggs att bidra till en olycksfond kan vi nå 10-20 miljarder SEK på mindre än ett decennium.

Så det är inte pengar eller försäkring det handlar om utan saker som:

– Effekt-kapacitet
– Energi-kapacitet
– Tillförlitlighet
– Miljöpåverkan
– Behovanpassning
– Säkerhet för allmänheten
– Säkerhet för anläggningen
– Utvecklingspotential
– Inpassning i, samt anpassning av, infrastruktur

Detta måste avgöras för alla kraftkällor. Och få saker får så många plus och så få minus som kärnkraften.

Reply
fiavg

Vilka industrier finns det som skulle motsvara ett kärnkraftsverks yttersta risk?

Jovisst är försäkringsfrågan ytterst vetenskaplig. Riskbedömningar gör inte f-bolagen på känsla, utan på de vetenskapliga data som ligger till grund. En vanlig enkel personförsäkring utgår från medicinsk forskning etc.

Ser inte att man kan använda en lista som Du presenterar. Istället får Du på ngt sätt indexera listan så att olika poster ges olika värden. Rimligtvis torde posten “Säkerhet för allmänheten” ges ett högre värde än ex “Tillförlitlighet”. 1 minus motsvarar alltså inte 1 plus.

Hälsar Marita

Reply
Michael Karnerfors

Vilka industrier finns det som skulle motsvara ett kärnkraftsverks yttersta risk?

Rätt många…

– Flyg
– Koncerter
– Tunnelbanan
– Kemiska industrier
– Vattenkraftdammar
– Transporter av farligt gods
– Förbränningsbränslen, som biobränslen och fossilt.

Eller hävdar du att kärnkraften på något sätt sticker ut vad gäller risk? Låt höra. Om du påstår det vill jag höra dig belägga påståendet.

/Micke

Reply
fiavg

Tja, ger inandningen av 1 miljondels gram plutonium lungcancer, anser jag nog att kärnkraften sticker ut.

/Marita

Reply
Michael Karnerfors

Marita: Jag finner ditt resonemang något haltande för du har inte förklarat hur detta plutonium skulle komma från ett kärnkraftverk, eller förvar för restbränsle, till dina lungor. Jag tror knappast det tillhör dina vanor att bryta dig in på CLAB och fila loss använt kärnbränsle för att snorta det! Så hur menar du att du skall få lungcancer av kärnkraft?

/Micke

Reply
fiavg

Hade Du sagt samma sak till de som gick till jobbet 11/9 om de sagt att ett flygplan skulle krascha in på deras kontor – att accident never happens in a perfect world? Att resonemanget är haltande?

Nä, jag snortar nog inte medvetet. Skulle inte tro det. Vi kan inte skydda oss från allt som är farligt o gör det inte heller, vi slarvar vädigt mkt med farliga ämnen, se på arbetarna som fick Alzeimer på Vargöns Bruk. Men varför återvälkomna ett dokumenterat farligt ämne med öppna armar när vi inte behöver?

/Marita

Reply
Michael Karnerfors

Min första tanke när jag slog på TV’n den elfte september 2001 och insåg att man hade använt flygplan som vapen, så var min första tanke inte “Det där kunde ju inte hända!”, utan “Oj… någon gjorde det också”… eftersom jag åratal tidigare hade läst om konceptet i Tom Clancy’s bok “Debt of Honor”.

Men åter till ämnet. Olyckor säger du. Ok fråga: vilken typ av olycka förflyttar plutonium ifrån dess säkra plats i en reaktor, en förvaringsbassäng eller i ett geologiskt slutförvar, till dina lungor?

Men varför återvälkomna ett dokumenterat farligt ämne med öppna armar när vi inte behöver?

Jag ställer mig samma fråga om koffein… som är mer toxiskt än plutonium.

Eller arsenik, som även det är giftigare än plutonium (se samma klänk) men som används i solpaneler (Gallium-Arsenid).

Eller americanium, som också är radioaktivt och är lika farligt att inanda som plutonium, men som du har i din brandvarnare i tillräcklig stor mängd för att de dig cancer om du snortar ned det i lungorna.

Och svaret är enkelt: dessa ämnens relativa giftighet allena säger mycket lite om den egentliga risken. Vi är omgivna av ämnen som är långt farligare än plutonium och ingen höjer ett ögonbryn åt det.

Jag finner fortfarande ditt resonemang, om varför kärnkraften skulle ha en särställning vad gäller risk för allmänheten, vara haltande. Du har inte förklarat hur plutonium, trots att det är radioaktivit och toxiskt, skulle kunna komma dig till skada.

Reply
fiavg

Intressant lästips, tack för det!

Plutonium kommer ju inte skada per automatik, utan det sker genom medveten eller omedveten mänsklig handling. Hur kan jag lika lite beskriva som USA kunde innan 11/9, bara att.
När man diskuterar tekniska system, oavsett vilket ,måste den ofullkomliga (eller destruktivt planerande) människan tas i beaktning. Och det verkar Du inte alls kalkylera med?
/Marita

/Marita

Reply
Michael Karnerfors

Heh, se det inte som lästips… Tom Clancy var bra en gång i tiden med “Jakten på Röd Oktober”… men sedan gick det bara utför och i och med “Hedersskuld” som boken heter på svenska så var han redan i full fart på väg nedför slänten till De Mediokras Dystra Träsk. Det enda riktigt vettiga som kom ifrån ifrån den boken var just kunskapen om att flgplan kan användas som självmordsvapen (samt en kul flygstridstaktik som jag senare använde i en flygsimulator och som faktiskt funkade 😀 ).

Anyway… tillbaks till ämnet (igen).

Självklart måste alltid människan tas i beaktning och detta gör man givetvis när man designar kärnkraftverk. Murphy’s Lag gäller alltid: om människor kan göra fel, så kommer de att göra fel. Anledningen till att Tjernobyl inträffade var just därför att Sovjetunionen, till skillnad från resten av världen, trodde att de kunde strunta i Murphy’s Lag, vilket gjorde att de tillät byggandet av reakotrer där man på grund av människor handlingar kunde försätta reaktorn i ett sådant tillstånd att den skenar, kokar över och exploderar av ångtrycket (RBMK-reaktorer). I resten av kärnkraftsvärlden gjorde vi inte detta utan valde istället reaktortyper som istället funkar tvärt om: om människor försöker göra det man gjorde i Tjernobyl så stryper reaktorn sig själv istället på grund av fysikens lagar.

Och det är just så man garderar sig mot Murphy’s Lag, därför att inte ens det mest imbescilla, outbildade, säkerhetomedvetna klantarschle kan bryta mot fysikens lagar. Detta utnyttjar vi i de skyddsbarriärer som håller farliga ämnen inom kärnkraften från att hamna i våra lungor.

Visst kan oförutsedda saker inträffa. Se Harrisburg exempelvis. Man hade inte räknat med den enorma information overload som operatörerna drabbades av när hela larmtavlan på en gång började blinka. Men(!) det intressanta där är ju att se att de skyddsåtgärder man vidtagit inför det mest otroliga av otroliga, faktiskt fungerade. Reaktorkärlet höll, trots härdsmältan. Inneslutningen höll. Ingen människa dog, ingen skadades.

Människan är oförutsägbar, ja. Men inte ens en oförutsägbar människa kan bryta mot fysikens lagar. Så med mindre än att du tror på att Gud existerar, festar loss en fredagsnatt som denna, och i fyllan tar The Divine Laptop™ och skriver om fysiken, så är det möjligt att att hänsyn till människor klantigheter och oförutsägbarheter.

Tittar vi sedan på andra risker i samhället ser vi snabbt att mänsklig inbladning, antingen genom klantighet eller avsiktligen lätt kan orsaka olyckor som vida överstiger allt det kärnkraften drabbats av på sina 55 år i bruk, inklusive Tjernobyl. Sådana olyckor har också skett. Vattenkraften exmpelvis har efter Banqiao-dammens ras år 1975 över 1000 gånger fler människorliv på sitt samvete än kärnkraften.

I och med detta är vi tillbaks till frågan igen: vad är det du anser gör att kärnkraften har en särställning med avseende på risk? Vilken slags olycka föreställer du dig förflyttar plutonium eller andra farliga ämmnen från deras ofarliga platser till dina lungor?

Reply
fiavg

Fast det är skitsamma om det är taskig läsning – intressant att läsa en fiktiv händelse som blev kall o död verklighet.

Hahahaha, jag har aldrig sagt att det skulle hamna i mina lungor – det är Din retoriska process som formulerar det påståendet. Jag har sagt att en nanodos kan ge lungcancer. Att man anger sjukdomen “lungcancer”, vet Du säkert lika bra som jag är ett vanligt mått för risker med ett ämne som kan andas in. Som plutonium.

Hade riskscenario kunnat definieras, hade ju problemet varit löst. Då hade inga motsättningar existerat, då hade 100 % säkerhetssytem utarbetats. Där är vi inte o det är väl inte troligt att vi kommer dithän heller.

Intressant att kärnkraftsförespråkare anser sig stå för hårda data, när det är lika mkt känslor där som här.

/Marita

Reply
Michael Karnerfors

Det är inte retorik och det vet du. Det är ett kortare sätt att uttrycka “att plutonium hamnar i lugnorna hos en person, vilken som helst, som tillhör allmänheten”. Då kan man lika gärna använda dig eller mig som exmepel. 😉

Riskscenarios har definerats till förbannelse, och säkerhetsåtgärderna är utformade därefter. Saker som reaktorinneslutning (över metern tjock armerd betong) existerar inte för att de utgått ifrån enbart normalscenariot! 😛

I vissa fall har de till och med gått för långt med att ställa upp riskscenarios. NRC (Nuclear Regulatory Commission, kärnkraftsmyndigheten i USA) utför just nu SOARCA, deras senast riskscenario-analys. Detta därför att deras tidigare riskbedömningar baserat sig på riskscenarions så otroligt konservativa att resultaten blivit värdelösa, eftersom man inte kunnat utarbeta någon vettig säkerhets- eller responspolicy.

Du efterfrågar “100% säkerhetssystem”. Samtidigt efterfågar du inte det för någon annan riskindustri såvitt jag vet. Varför? För att kärnkraften kan drabbas av så hemska olyckor som är värre än allting annat? Vi står fortfarande och stampar på den frågan: hur belägger du det påståendet?

Marita, kan det vara så att detta är en gissning av dig som du inte har något bra argument för? Att du tror att det är så att kärnkraften är värre än alla andra riskindustrier,som vattenkraft, kemindustri, transporter av farligt gods, men att du faktiskt inte ar argument för att så är fallet?

Reply
fiavg

Risker kan inte bedömas. Vi vet helt enkelt vilka scenarior som kan inträffa.

När det gäller riskbedömningar, har vi mycket att lära av fenomen utanför kärnkraften. Banala fenomen som datavirus, 11/9 är ett utmärkt exempel etc. Där farorna springer före lösningen.

Vi kan inte förutse framtiden, vare sig när det gäller den naturliga ordningen, den konstruerade ordningen eller människans ordning. Att påstå att Antarktis skulle börja smälta för 100 år sedan, hade mottagits med ett löjeväckande flin, av en stor del av dåtida forskarsamhälle o en ännu större del av det omgivande samhället. Att ryssarna skulle borra sig ned till Vostoksjön hade varit utopia, snart är de där. Ett berg, hur håller det närmaste 1000 åren? Observera från idag , det är ju förutsättningar framåt man måste beakta, inte bakåt. Här har vi alltså icke-existerande mätmöjligheter.

Materials hållbarhet – det vet vi inte, det kan simuleras, men av naturliga skäl inte testas över hur lång tid som helst. Det kan vi göra under en människoålder. Men inte framgent.

Människans ordning – uppfinnerikedomen förefaller oändlig. Och ingen vet hur den (o)ordningen ser ut om, tja 200 år.

Ja, jag TROR. Vilket Du också gör. Det är alla vår gemensamma nämnare i frågan.

/Marita

Reply
Michael Karnerfors

Du försöker just nu köra teist-argumentet för Gud: “Eftersom man inte med 100.00% säkerhet kan säga att Gud inte finns så finns Gud… nog”. I ditt fall blir argumentet istället: eftersom jag inte med 100.00% säkerhet kan bevisa att kärnkraften inte kan ge enorma katastrofscenarion mer än allting annat, så kan sådana – nog – inträffa.

Däremot(!) kan vi göra en bedömning av vad som är rimligt och inte. Och det finns idag inget rimligt scenario, trots att man försökt mycket ihärdigt att konstruera dem, som talar för att kärnkraften kan drabbas av olyckor som har samhällskatastrofala konsekvenser. Och erfarenheterna av 55 års drift av kärnkraft talar inte heller de för att detta är rimligt att tänka sig.

Så nej, jag kan inte bevisa att kärnkraften inte med 100.00% säkerhet inte kommer att utplånga jorden i en enda olycka, precis som att ja inte kan bevisa att Gud inte finns… men jag kan inte bevisa att Tomten, Flying Spaghetti monster eller den Osynliga Rosa Enhörningen inte finns heller, eller att Suorva och Stornorrfors inte kommer att kollapsa och utplåna Luleå och Umeå!

Om du diskuterar på det här viset för kärnkraft måste du göra det för alla andra anläggningar som innehåller det som kallas “farliga krafter” också. Det blir helt inkonsekvent resonerat om man enbart hävdar att kärnkraft innehåller enorma katastrofscenarion men att andra aktiviteter, som vattenkraft, kemindustrier, transporter av farligt gods med mera inte har det. Alla argument du framför om osäkerhet i framtiden kan appliceras på allting annat med farliga krafter också. Varför gör du inte det?

Varför skall just kärnkraften tilldelas denna särställning superduperfarlig men ingenting annat?

Reply
fiavg

Nä, jag försöker ingenting. Försöker heller inte jämföra kärnkraft med vare sig Tomten eller Gud. “Nog” är ett mkt bra perspektiv faktiskt – tack för det! Påminner om Tage Danielssons osannolika sannolikhet.

55 år är så ofantlig kort tid, det räcker inte. Det är inga Ikea-sängar som testas gm x-antal tryck.

Alla argument du framför om osäkerhet i framtiden kan appliceras på allting annat med farliga krafter också.
Är Du tillbaka i listan, med plus o minus? För att rangordna, måste alla risker kunna jämföras, vilket i sin tur förutsätter att alla risker är kända. Vilket är omöjligt. Dead End. Det enda vi vet, är att vi inte vet.

/Marita

Reply
Michael Karnerfors

Marita: du har missat poängen av min fråga. Även med denna osäkerhet inräknad så har du inte svarat på varför just kärnkraft, all kärnkraft och ingenting annat än kärnkraft skall betraktas som jättefarligt samtidigt som vi inte beaktar någonting annat som lika farligt. Varför skall kärnkraften ges denna särställning?

Och jag håller inte med om att vi inte vet. Det är FUD-resonamang (Fear, Uncertainty, Doubt). Vi vet väldigt mycket om det mesta, inklusive kärnkraft. Exempelvis har vi sedan 50-talet vetat att lättvattenmodererade och lättvattenkylda reaktorer (som alla svenska BWR/PWR) inte kan explodera på det sätt som graftimodererade vattenkylda reaktorer kan (som Tjernobyls RBMK). Tro mig, man försökte. Kunskapen är stor.

Så frågan kvarstår: varför skall kärnkraften, och enbart kärnkraften, beaktas jättefarlig?

Reply
fiavg

Förstår inte varför vi skall välja att satsa på ny kärnkraft när det finns alternativ. Politik är att välja. Kärnkraft är politik. Jag väljer inte kärnkraft.

Har inte påstått att enkom kärnkraft skall betraktas som farlig. Men jag anser, tror, ff, att det är i särklass farligast. Farligast pga av den osäkerhet som du också representerar, som också tror.

/Marita

Reply
Michael Karnerfors

Förstår inte varför vi skall välja att satsa på ny kärnkraft när det finns alternativ.

Därför att alternativen är kassa och lever inte upp till kraven på hållbar utveckling.

– Vattenkraften är nästan helt uttbyggd. Exploateringsförbud av älvarna råder. Annars hade jag gärna sett mer vattenkraft i Sverige därför att det är helt oslagbart i pris, tillförlitlighet, volym.

– Vindkraft faller pladask på det banalaste av skäl: när det inte blåser har vi ingen kraft. Vindkraften är en lynnig svårreglerad kraftkälla. För varje MW vindkraft du installerar måste du ha motsvarande MW reglerkraft, och vad skall det vara, hm?

– Solkraft är bara att glömma i ett land som Sverige med få soltimmar när vi behöver som mest kraft.

– Kol och olja går bort på grund av miljö- och hälsoskäl. Biobränslen likaså… alla förbränningsbränslen orsakar dödsfall på grund av förbränningsgaser. ExternE’s siffror visar detta tydligt.

– Energieffektiviseringar har inga garantier att lyckas. De har inte gjort det hittils under över 150 år utan snarare tvärt om: de ökar energiförbrukningen eftersom vi anpassar våra beteenden när energikostnaden sjunker. Slå upp “Jevons Paradox”.

Men jag anser, tror, ff, att det är i särklass farligast.

Varför? Du har fortfarande inte presenterat ett enda scenario som visar på detta. Det är som att säga att vi skall förbjuda påsksmällare på grund av risken att chockvågen ifrån en smällare raserar hela Stockholm. Du kan inte bara säga saker i stilen “Jo men det kan kanske orsaka olyckor med fruktansvärda konsekvenser” och säger det enbart för kärnkraften, vilket du implicit gör, för annars skulle du också förorda en avveckling av vattenklraft, vindkraft, kemindustrier, transporter av farligt gods und so weither. Du särbehandlar kärnkraften utan att förklara varför.

/Micke

Reply
fiavg

Du har fortfarande inte presenterat ett enda scenario som visar på detta. Har nog varit väldigt otydlig, men om Du backar bandet har jag upprepade ggr sagt att ingen kan veta. Av olika skäl som också återfinns i tidigare kommentarer.

Som jag tidigare sa: jag väljer mellan kärnkraft o andra alternativ. Om jag tror att det är nyttigare för jorden med annat än kärnkraft, så hoppas jag att jag får fortsätta i den tron. Så får Du fortsätta med Din. Tro.

/Marita

Reply
Michael Karnerfors

om Du backar bandet har jag upprepade ggr sagt att ingen kan veta

Om nu detta gällde, vilket inte är sant av skäl som jag skrivit ovan, kan ingen veta något om någonting annat heller. Så varför skall just kärnkraften misstänkliggöras av detta fiktiva skäl men inte någonting annat?

Och tro är ingenting vi kan ta beslut på. Har vi ingen vetenskap, data, fakta eller annat i ryggen skall vi inte ta beslut om någonting alls. Tro är lösa gissningar. Fantasier. Spekulation. Sådant kan vi inte ta beslut efter.

Men jag nöjer mig med att höra att du säger att du vet inte utan att det du säge rär just det: tro. Det är dina egna ord för din inställning i frågan. Jag för min del har baserat mitt ställningstagande på något annat, och du kan inte hävda för min del att jag tror… det får stå för dig, inte mig.

Reply
fiavg

Sant – ingen kan veta allt. Sanning är också något högst förgängligt, beroende av såväl tid som rum.

Nja, är inte överens om att tro är gissningar. Av just den enkla anledningen att ingen vet. Allt. Vetenskapshistorien är en bra huvudkudde om man vill sova gott. Där teoribildning visat sig bra, en stund. För att ersättas av annat teori. Lite bättre. En stund. Etc.

Skall just nu ägna mig åt sexköpslag, så jag lämnar dig en stund. Men Du är välkommen dit istället.

Hälsar Marita

Reply
Michael Karnerfors

Enligt det resonemanget kan du inte lita på att gravitationen finsn där i morrn heller… eller att gatan du sätter foten på inte förvandlar till Jell-O så att du ramlar igenom ytan och drunkar. Våra liv blir helt outhädrliga om vi skall gå helt på det resonemanget. Hume har rätt i att det förflutna egentligen itne garanterar framtiden, men det blir fullständigt opraktiskt att leva då också. Vissa antaganden kan vi göra och det är exempelvis att de fysiska lagarna inte ändras över natten.

Sexköpslagen? Du menar radikalfeministernas klappa-sig-själv-på-ryggen-lag som ingen, speciellt inte sexsäljarna, ville ha? Gudars… *den* har jag debatterat länge och väl om tidigare. Det är lika jobbigt som att diksutera kärnkraft för precis som i kärnkraftsfrågan är det ideologi och åsikter som försöker skaffa sig tolkningsföreträde på verkligheten. Sådant blir aldrig vackert…

Reply
fiavg

Nä, de fysiska lagarn ändras inte över en natt. Vad vi vet, tills nu..:)

Hahaha, då är väl jag radikalfeministen personifierad då…:) Javisst handlar det om ideologier. Fulideologier finns det. Åsså min då..då blir det minsann vackert…:)

/Marita

Reply
Michael Karnerfors

Jag ser inget vackert i att omyndigförklara alla kvinnor som inte lever som man själv tycker att de borde leva, samt att använda sexistiska samhällsmodeller för att bekämpa sexism… därför är jag feminist men inte radikalfeminist.

/Micke

Reply
Michael Karnerfors

Alla modeller som ser på människorna som homogena inom könen snarare än som individer, och exempelvis utifrån detta förutsätter att alla män är överpriviligerade medan alla kvinnor är underpriviligerade.

Reply
fiavg

Är det könsmaktsordningen Du menar så är det singularis. Men ex. Fi ser ju även att över- resp underordning har fler dimensioner än kön: sexualitet, etnicitet, klass, funktionshinder, ålder. och det lär knappast finnas ngn “modell” som har en sådan förenkling.

Reply

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *