Silar mygg och sväljer kameler

Eric Erfors granskade “Bidragssverige” och ondgjorde sig över vad han kallar bidrag till “kvinnoklubbar“, t.ex. 1,6 miljonersklubben och Gröna kvinnor  Eric avser  det statliga stöd som ges till kvinnors verksamhet. En del kunde vi visst vara utan, men i det stora hela ett mycket viktigt stöd. Och i sammanhanget bidragsmedel, en ynka slant  i botten av den stora offentliga skattekistan.

De verkligt stora bidragstagarna är nämligen män. Gerd Johnsson Latham konstaterar i sin rapport:

Som framgår av bl.a. analyser genom gender auditing (revision) har bidrag till produktion och tjänster i många länder gått till varor och tjänster som män prioriterar. Som exempel kan nämnas statliga anslag för sysselsättningsprojekt, prioritering av yttre hot snarare än åtgärder mot våld mot kvinnor i familjen och på infrastruktur och reguljärflyg mer än på kollektivtrafik etc. Sysselsättningsåtgärder inom infrastruktur har primärt givit män arbeten – samtidigt som de stärkt mäns roll som familjeförsörjare och beslutsfattare. Män har också gynnats mer än kvinnor av stora statliga bidrag till och skattelättnader för bilindustrin (som länge var “motorn ” i USA:s ekonomi), liksom av forskning om biltrafik och re-laterad verksamhet. Åtgärderna har således gett män arbeten; producerat bilar som körs av män – och ökat mäns rörlighet. Sverige bryter dock delvis sådana mönster genom de stora satsningar som gjorts på en offentlig sektor som skapat arbete för kvinnor – på en dock mycket könssegregerad arbetsmarknad (s 23 )

Det är också i huvudsak män som utnyttjar statliga bidrag i form av förmånsbeskattning av bil i samband med tjänsteresor i Sverige.  (s 53 )

Ojoj, där har Eric något rejält att bita i. Här handlar det inte om några fjuttiga statliga tusenlappar per person.  Så räkna, räkna Eric på skillnader mellan stöd för kvinnor och män och återkom med Ditt resultat av Bidragssverige. Vi väntar.

– Marita –

No Comments

vmm

Hur mycket var könsbidraget till män, sa du? Jag har aldrig hört talas om att det skulle finnas något sådant.

Könsbidrag tycker jag är fel, och varför inte börja med att avskaffa kvinnobidragen eftersom det nu är dom som finns.

Reply
fiavg

Bidraget finns i form av skattelättnader och investeringar som görs i verksamheter som i huvudsak män använder. Läs ex. Gerds rapport och återkom.

/Marita

Reply
vmm

Hade bara män som gör investeringar fått stöd eller skattelättnader som bara män får utnyttja hade det varit jämförbart med bidrag till kvinnor.

PS Skriver Gerd någonting om vilket kön som står för huvuddelen av skatteintäkterna? Eller tittar hon bara på bidragssidan? DS

Reply
fiavg

Skillnaden ligger i direkta vs indirekta lättnader/stöd. Statliga investeringar som specialkonstruerars för en viss grupp, hamnar ju hos denna grupp. Även om andra grupper “kan” ta del av satsningar.

Ang. Ditt PS: som Du vet, kan man inte endast räkna individernas insatser i kronor och ören. Ex. föräldraledighet är en skatteinsats till samhället, som enligt BNP-mått inte finns.

/Marita

Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.