Fin- eller fulkvotering

Pappor för individuell föräldraförsäkring  (Piff) svarar Göran Hägglund på hans larm om “kvoteringsoffensiv”

Visst vore det praktiskt om man kunde utnyttja sin frus semesterdagar, eller få ersättning från sin mans a-kassa i stället för sin egen. Men vårt samhälle bygger på andra värderingar. I en modern sekulariserad demokrati är det individer som har rättigheter, inte familjer eller andra kollektiv. På Hägglunds nyspråk skulle även a-kassa och semester kallas tvångskvoterade. DN

Sant. Att föräldraförsäkringen idag faktiskt är könskvoterad utifrån en traditonell syn på föräldraskap, är heller inget Göran Hägglund reflekterat över.  För det finns fulkvotering, som är lagstiftande, benämns “elitistisk” och förefallar vara allmänt störande.   Fulkvoteringen syftar till att balansera, göra det mer jämställt.

Så har vi finkvoteringen, som ex. bygger på att män är särskilt bra på att arbeta styrelser och särskilt dåliga på att ta hand om sina barn.  Utgår alltså från könskonservativa normer som Göran & Co gärna lyfter fram.  Finkvotering bevarar och cementerar ojämställdheten. Finkvotering kallas dock alltid “den fria viljan”, aldrig någonsin kvotering och har präglat vårt samhälle sedan urminnes tider.   Motsatsen till frihet är förstås ofrihet. Och vem gäller den? frågar Eva-Britt Svensson också i replik till Göran.

Det handlar inte om om vi ska “kvotera“, det sker hela tiden överallt.  Det handlar om hur: ojämställt eller jämställt.

– Marita –

3 Comments

Callisto

Det blir visst läskigt när ryktet sprids; kvinnor kan också jobba i mansdominerade branscher. Och deras högsta önskan är inte per automatik att skaffa barn och viga sina liv åt familjens markservice. Bekväma gubbar som Hägglund har svårt att acceptera detta. De kan inte förstå att frivilligheten i att leva upp till det förväntade ofta handlar om sociala påtryckningar mer än egen fri vilja.

Reply
Lisa

Det pågår ju kvotering, som du skriver. Varje dag. Och ett kvoteringstänkande som nästan blivit en naturlig del av människors kollektiva undermedvetna – snacka om lyckad struktur! – är väl ändå mer ett hot än några ord om att lagstifta på ett eller två små områden?

Borde inte Piffs förslag om individuell föräldraförsäkring falla just alliansens frihetsivrar på läppen? Då är det ju upp till den fria viljan hur man utnyttjar den.
Fast den där fria viljan får man nästan försöka råda bot på, om samhället ska komma någon vart. För MIN fria vilja går då rakt inte i samma riktning som Göran Hägglunds. Är han och hans gelikar beredda att slåss för allas fria vilja eller bara för sina gelikars? Handlar det egentligen om fri vilja eller om finkvotering?

Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.