Neonskyltning till stenåldern

Eva Sternberg, stenåldersvärderingarnas främsta företrädare, har skrivit en artikel igen. Sist kängade hon Birgitta Ohlsson och kallade henne farlig förebild för att Birgitta inte anammat hemma-mamma-rollen. Nu är det hemmapapporna som får veta att de är livsfarliga för sina barn. Olycksfrekvensen bland småbarn i Sverige har ökat på grund av att vi låter pappor vara hemma med barnen, påstår hon, och hänvisar till en avhandling av Anna Carlsson. Anna Carlsson själv har gått ut i Expressen och gjort klart att hennes forskningsresultat inte stödjer Sternbergs slutsatser. Carlsson skriver uttryckligen att gott föräldraskap inte har med kön att göra.

Man måste undra vad Sternberg egentligen är ute efter med sina artiklar. Vill hon förpassa kvinnor till en post som äggkläckningsmaskiner som pendlar mellan säng och spis? Eller är det uppmärksamheten hon vill åt? Hursomhelst finns det risk att hon gör stor skada för jämställdheten. Genom att stämpla kvinnor som de-som-ska-vara-hemma får arbetsgivare som ser kvinnor i fertil ålder som osäkra kort vatten på sin kvarn, och arbetsplatser där män inte förväntas ta ut pappaledighet får anledning att inte se över värderingarna. Och de kvinnor som har svårt att övertyga sina män om att dela ledigheten kan få ännu brantare uppförsbacke nu.

Sternberg har stöd i sin agenda mot att få föräldrar att dela mer lika av Göran Hägglund, som anser att man inte ska in och peta i människors privatliv med lagar om delad föräldraförsäkring. Hägglund anser att alla måste få välja. Och han verkar tro att den ojämna fördelningen av hur mödrar och fäder tar ut föräldradagar helt och hållet handlar om fria val. Vill man välja att dela lika så gör man det. Eller? För inte finns det väl mossiga värderingar om att mamman ska stanna hemma mest där och styr fördelningen? Eller att vissa arbetsplatser inte har någon vidare acceptans för att män tar ut föräldraledighet?

Två föräldrar, två halvor av föräldraledighet. Hur svårt kan det vara? Varför är det så svårt att bara dela lika rätt av? Det skulle jämna ut massor av missförhållanden, såsom att hennes karriär och pension drabbas mest. När båda automatiskt stannar hemma lika mycket tvingas arbetsgivare att se både män och kvinnor i fertil ålder som lika stor risk. Och de pappor som haft svårt att få igenom sin önskan att vara med sitt barn får det per automatik. Inget snack. Det vore ett fantastiskt steg i rätt riktning. Det handlar inte om att tvinga på folk kvotering. Det handlar om att ge båda föräldrarna rätt till lika mycket ledighet, och om att göra båda lika ansvariga för föräldraskapet. Sternberg till trots så har vi passerat stenåldern för länge sedan. Medeltiden är förbi, och till och med hemmafruarnas 50-tal är ett minne blott. Nu gör vi kvinnor karriär. Män behöver inte jaga bisonoxar, utan har möjlighet att bli en större del av sina barns liv. Mossiga gamla regler och värderingar, såsom de Sternberg och Hägglund för fram, står fortfarande lite i vägen. Låt oss röja undan dem och dela lika. För mammornas, pappornas och barnens skull.

~~Callisto~~

4 Comments

Lisa

Åh vad bra skrivet! Jag blev än en gång lite lätt mörkrädd när jag läste Eva Sternbergs artikel. Hennes syn på män kontra kvinnor är … ja, jag saknar ord. Var finns beläggen för att män skulle vara livsfarliga som föräldrar? Inte i Anna Carlssons forskning i alla fall. Det var en stor lättnad att hon skrev en replik och talade om vad hennes avhandling faktiskt hade visat, och fick en ursäkt.

Jag blir inte klok på om Sternberg försöker slå fast att kvinnan är vida överlägsen mannen eller om hon säger att familjen ska vara kvinnans domän, och bara familjen, och därmed basta! Hon har i ett antal andra sammanhang också hävdat ungefär att det är kvinnans ansvar att familj och barn mår bra, och att en kvinna som väljer karriär vid sidan om familjen är farlig. Som när hon kritiserade Birgitta Ohlsson som en farlig förebild.

Jag lever på ett 2000-tal där män och kvinnor är lika kapabla att sköta barn, hem, familj och arbete. Varför skulle könet ha något att göra med huruvida en person är en bra förälder? Nej, jag är för en jämställd föräldrasyn, och ser att en förutsättning för det är en individuell föräldraförsäkring. Inga tvång, ingen onödig byråkrati.

Reply
Lisa

Det är för övrigt några fler som reagerat på Sternbergs uttalande om pappornas livsfarlighet. Bland annat i en Facebook-grupp som i skrivande stund (21:15 den 30 mars) har 7615 medlemmar. I de sociala medierna kommer reaktionerna snabbt.

Reply
Marita

Intressant och bra med FB-gruppen – att reaktionen kommer så snabbt och tydligt.

Sternbergs artikel var i samma anda som Annica Dahlströms män-kan-inte-ta-hand-om-barn-för de-ser-dem-inte http://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article476974.ab

När Findus utser Sveriges bästa Mamma http://findus.se/kampanjer/findus-utser-sveriges-basta-mamma/ och andra, som Sternberg famlar desperat efter fiktiva kausala samband, känns såväl den grönskande våren som en jämställd föräldraskap låååångt borta.

Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.