“Jämställdhet, nej tack!”

Vägen till jämställdhet går via föräldraskapet, skriver Anna Laestadius Larsson, och avslutar med att det är dags att individualisera föräldraförsäkringen.  Den jämställda pappan har också lyfts fram i DN:s artikelserie Velourpappor 2010. 

Vi vet att bilbältet räddar liv. Därför bilbältestvång, eftersom såväl  samhälle som individ tjänar på lagstiftning. Vi vet att ett jämställt  föräldraskap skulle bana väg för jämställda löner, arbetsvillkor och privatliv. Men ingen individualiserad föräldraförsäkring. Inget tvång. Trots att individ och samhälle tjänar på lagstiftning.

Enkel logik visar alltså att politikerna inte vill ha jämställdhet. Så måste det väl vara?  Båda blocken är rörande överens: “Jämställdhet, nej tack!”

– Marita –

7 Comments

cesar

Hur ‘vet’ ni det som påstås i ert blogginlägg?
Finns det empiriska studier på större populationer?
Finns det något land som har så lång föräldraförsäkring som vi och som har den HELT delad mellan män och kvinnor?
Om inte… HUR kan ni säga att ni ‘VET’ att det skulle bli så?

Föräldraförsäkringen är inte en jämställdhetsfråga i vanlig bemärkelse, av EN mycket enkel anledning, man är två som skaffar barn. Man är två som kommer överens och man är två som ser till att familjelivet går ihop. De män (eller kvinnor) som inte tar sin föräldraledighet kanske inte vet om sina rättigheter? Föräldrar har idag RÄTT till 50% av föräldraledigheten MEN kan GE BORT delar av den till sin partner och vise versa. Anpassa den till sin familjs krav och möjligheter.

Vanliga människor behöver inte att staten lägger sig i våra familjeliv. Vanliga kvinnor och män kan resonera sig fram till lösningar som är bra för barnen. Vad är det som säger att barnen kommer i första rummet med en individualiserad föräldraförsäkring? Inget.. och förloraren är då?.. 10 månaders barnet som får börja på dagis.. eller vill ni lagstifta om det också?

Reply
Fior i Västra Götaland

Hej Cesar

Att en jämställd föräldraförsäkring banar väg för lika villkor i såväl arbets- som privatliv, framgår i rapport efter rapport. Kunskapen och underlaget saknas inte, utan det handlar om vilja. Alltså om ovilja.

Vi, Fi, anklagas ibland för att vara mansfientliga – alltid felaktigt. Ändå är det vi som ser män som fullvärdiga pappor…. För om det nu är så att “vanliga kvinnor och män” idag väljer fritt, utifrån barnens bästa, måste en majoritet av männen vara usla föräldrar…? De ska inte ta sitt föräldraansvar, för att mammor gör det bättre. Det det anser inte vi. Vi menar istället att det handlar om unkna könsroller som biter sig fast. Till nackdel för alla parter: kvinnor, män och barn. Och hela vårt samhälle.

Det finns MASSOR att läsa, ex:
“Arbetsliv, familjeliv och kön” av Mikael Nordenmark. Rapporter från IFAU, ex Rapport 2010:5 “Effekten av delad föräldraledighet på kvinnors löner” av Elly-Ann Johansson
/Marita

Reply
Robert

Om du får som du vill så brinner hälften av dagarna inne om den ena föräldern blir sjuk, eller flyttar till en annan del av landet. Om den ena blir handikappad efter en olycka, om den ena dör eller om den ena vill vara hemma mer än den andra. Varför är det ett själändamål att dela exakt lika? Försäkringen ska ju vara knuten till barnet – inte till den ena eller andra föräldern.

Jag tycker att dagarna borde kunna överlåtas ännu mer än idag, till en mor- eller farförälder, till en engagerad granne eller vem som helst. Syftet är att någon ska ge barnet trygg omvårdnad!

Reply
Fior i Västra Götaland

Hej Robert
Nej, varför skulle jag vilja det? En jämställd föräldraförsäkring innebär förstås att alla dagar går till en ensamförälder (och/eller andra, se nedan) om inte den andra föräldern finns närvararande. Oavsett om det är en mamma eller pappa.

Och javisst, vi skriver under på: Syftet är att någon ska ge barnet trygg omvårdnad:

“Fi ska verka för att föräldraförsäkringen reformeras. Inför individualiserad föräldraförsäkring. Socialt föräldraskap måste uppvärderas. Föräldraförsäkringen ska ge andra personer än de biologiska föräldrarna möjlighet att ha omsorg om barn, utgångspunkten ska vara barnets behov av trygghet, stabila relationer, vård och omsorg. ” ur vårt politiska dokument
/Marita

Reply
cesar

Av ditt svar att dömma antar jag att det inte finns något land i världen som har en 100% individualiserad föräldraförsäkring med ungefär så många dagar som vi i Sverige har, med andra ord är vi hänvisade till ett antal olika forskningsrapporter.

För att kommentera den enda rapport som du ger en länk till:
I slutsatsen står följande att läsa av författaren:
“.. En möjlig tolkning av resultaten är att papports låga föräldraledighetsuttag har en negativ effekt på mammors karriärer, och att en ökning av pappornas delaktighet i föräldraförsäkringen skulle kunna vara ett sätt att minska lönegapet mellan män och kvinnor. En sådan tolkning bygger dock bland annat på att alla viktiga skillnader mellan familjer tagits hänsyn till..”
Vilket är exakt min poäng, familjer är olika och därför krävs att lösningarna anpassas till familjerna och inte lagstiftas om något som inte ens forskaren kan belägga till 100%, d.v.s. att kvinnorsframtida lön ökar om de inte är hemma med barn. .. Dessutom är forskarens tidsperspektiv mycket snävt, endast 4 år från föräldraledighet åsyftas med ‘framtida lön’ enligt vad jag kan läsa mig till. Vidare måste jag säga att jag kan inte se några tecken till att forskaren tar hänsyn till ett andra barn som föds inom de 4 åren vilket torde vara statistiskt signifikant (men jag har inte lusläst så jag kan ha fel). Slutligen berör inte rapporten med ett enda ord att pappor faktiskt kommer att vara hemma länge om försäkringen tudelas. Man kan endast se att pappor har tagit ut 1/3 av de extra dagar de har tillförts. Matematiskt skulle det betyda att barnen blir hemma kortare innan de börjar på dagis eftersom mamman inte får vara hemma så länge som idag.

Så, den ofrånkommliga slutsatsen kvarstår. Ni bryr er inte om barnen i er argumentation, ni bryr er inte om männen heller utan ni är egentligen ute efter at minska gapet mellan kvinnor och mäns löner (vilket iofs är ett mycket bra mål) detta på bekostnad av barnens tid med mammans tid hemma och föräldrarsvalfrihet. Detta ter sig underligt i mina ögon.
En jämstäldhetsbonus värd namnet, 80% oavsett inkomst eller varför inte 100% oavsett inkomst torde göra det mer sannolikt att män stannar hemma med sina barn FÖR ATT DE VILL inte för att de blir tvingade! Frivilliga föräldrar är sannolkit det bästa för alla barn!

Slutligen, Vanliga män och kvinnor klarar GARANTERAT av att bättre anpassa lösningarna till sin egna familj än lagstiftaren. Jag inser när jag läser min text att jag oavsiktligt insinuerat att familjer alltid väljer bästa lösningen för barnen, detta är nog inte sant. Vad jag menade var att man inom familjen väljer bästa lösningen för familjen vilket ofta, när det är möjligt, är fokuserat på vad som är bäst för barnen. Fast med en lagstiftad lösning blir det garanterat en lösning som är sämre för barnen baserat på den statistik som finns i rapporten, implicit att barn har det bättre hemma än på dagis när de är små (mindre än 1,5år).

Vad gäller ert manshat så förstår jag att du tar upp det, men det är inget jag tänker kommentera. Det har Gudrun och andra av era företrädare gjort så bra själva tidigare.

Reply
Fior i Västra Götaland

Hej Cesar
Tycker det är spelar någon roll att det inte finns andra länder med 100 % föräldraförsäkring. Det viktiga måste väl vara vad vi kan åstadkomma här och nu.

Kvinnor i fertil ålder ses idag som riskfaktorer på arbetsmarknaden. Ett logiskt resonemang från arbetsgivaren, eftersom det är kvinnor som blir föräldrar och därmed har en högre grad av frånvaro. Vilket också påverkar såväl löner som karriärmöjligheter. Är båda könen lika mycket föräldrar för arbetsmarknaden (risker och möjligheter), påverkar det framtida lönebildning.

Det visar sig ju att det inte “bara” är pappor som undviker föräldraskapet, utan också att det är mammor som hindrar dem. Och pappor ses aldrig som den “vanlige” föräldern, utan sätts antingen på piedestal eller ifrågasätts ständigt.

Föräldraförsäkringen ska, liksom alla andra försäkringar, vara individuell. Varför ska vi muta med en jämställdhetsbonus, när det är en skyldighet och en rättighet att vårda sina egna barn? Märkligt att ni som försvarar det fria valet, samtidigt riggar med pengar för att locka hem pappor. Är det pengarna eller barnet som väljs då?
Marita

Reply
cesar

Hej Marita,

Tyvärr måste jag säga att ditt svar denna gången demonstrerar det som ni politiker gillar, d.v.s. att sluta med fakta som argument utan bli mer känslomässigt argumentativa när ni liksom inte har några fakta kvar.

Jag skall göra ett inlägg som liknar ditt, d.v.s. med mindre fakta och mer känslor.

Jag ledsen av att du tror så illa om män och kvinnor, att de inte kan fatta egna beslut. Jag blir ledsen av att du tror att pappor inte ses som en naturlig förälder. Jag blir uppriktigt upprör av att du tror att kvinnor i fertil ålder ses som ett problem på arbetsmarknaden. I de branscher där jag är aktiv, företrädelsevis extremt manliga miljöer är kvinnliga medarbetare eftersträvansvärt och det spelar ingen roll om de är borta 3-18 månader. Däremot vet jag att i kvinnodomierade miljöer är tongångarna annorlunda. Där är det ett problem att kvinnor är borta under en längre period vilket jag tycker är sorgligt. Men inget av detta är ett argument för att inte låta föräldrar bestämma själva. Samtidigt inser jag att du företräder att parti som helst vill att alla skall ha röda skor i 5 år framöver och då är liksom valfrihet inget som prioriteras. Oavsett vilket är din argumentation sorglig eftersom den mycket bra föräldraförsäkring vi har i Sverige riskeras att offras baserat på din perception av vad som är jämstäldhet och du har inte med ett enda ord valt att kommentera barnets perspektiv. Det är det sorgligaste av allt, att du inte ens har argumenterat utifrån av som är bäst för barnen utan om kvinnolöner i olika perspektiv och vad du tror kommer hända med dem om föräldraförsäkringen tudelas.

Anledningen till att män pratarar om pengar är enkelt, många familjer har inte råd att ha männen hemma under en längre tid, eftersom kvinnor generellt sett tyvärr tjänar mindre pengar. Dessutom tycker många män att det är bättre att motivera fram förändring än att bestraffa fram förändring… Du vet morot eller piska.. Frågan är varför föredrar du piska framför morot?

Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.