Rosengrenska – som ser när andra blundar

Gustav Fridolin och Gustaf Sandberg menar, helt riktigt, att rasismens historia inte skall städas bort. Samtidigt har vi en pågående skandal, en skandal som hamnar i historieböckerna om 50 år. En historia om “vi” och “dem”. Och jag menar inte det aktuella vi och dem-tänkandet med SD i ena ringhörnan och övriga partier i den andra.

Det handlar om gömda flyktingar som behöver vård. Det handlar om oss här och nu, som struntar blankt i de mänskliga rättigheterna. Regeringen bryr sig inte, oppositionen blundar och tiger (?). Men vi andra kan både se och agera.

Rosengrenska gör det  som samhället skulle göra, ger vård åt gömda flyktingar i Göteborg. Rosengrenska som behöver:

“- politisk påverkan om att man inte kan ha ett civiliserat samhälle som avvisar sjuka människor…

– folk som kommer och jobbar ideellt med oss:

Tandläkare.

Psykiater. Det är ett tungt arbete att stötta våra patienter. Några väljer att ha en enda patient och följa den under en längre tid. Andra kommer vid enstaka tillfällen och tar flera patienter för bedömning och medicinering. Vi har ett frivillignätverk och alla olika ideella insater är välkomna. 

– vi behöver pengar till mediciner, för även om man kan gå till doktorn, så kommer man ut därifrån med ett gult recept i handen och om man inte har pengar ens till mat till barnen, så ….

– och så behöver vi skänkta mediciner… 

Mediciner, som vanligt är det vanligaste det vanligaste och det vi behöver mest! T.ex. Paracetamol ( Alvedon, Panodil, m.fl.) ibuprofen ( Ipren m.fl. ), Voltaren ( diklofenak),  antibiotika, p-piller, diabetesmediciner ( f.n. Insulatard och Novorapid samt stickor Microfill Bayer) , astma-, allergimedicin etc.

Dessutom har många i denna grupp svåra psykiska påfrestningar med sömnproblem, ångest, posttraumatiska problem, självmordsrisk  etc.  Därför är vi tacksamma för t.ex. Remeron ( mirtazapin), Zyprexa, Lyrica, Efexor ( Venlafaxin ) Ebixa 10 mg,  Topimax,  Atarax m.m.

Det svåraste vi just nu har är behov av injektion Refib till en 28-årig mamma med svår MS.”

Du som kan ge vård, eller mediciner eller ett ekonomiskt bidrag, ta kontakt via Rosengrenskas blogg .

– Marita –

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.