Betingade värden

Vårdföreträdare skriver på SvD Brännpunkt om utredningen som dröjde. Och dröjde. Det handlar om den självklara rätten till vård. För alla.  Men uppenbarligen tycks uppdraget ändå handla om andra saker, än vård:

Regeringen framhåller att eventuella lagändringar inte får leda till ”negativa konsekvenser för den reglerade invandringen”. Vi menar att det inte kan vara sjukvårdens uppgift att upprätthålla en reglerad invandring och hoppas att utredaren snarast föreslår en lagändring som innebär att alla människor i vårt land får samma rätt till vård.

Att det är inhumant och fel att blanda ihop rätten till sjukvård med migrationspolitik, tyckte också KD:s Chatrin Pålsson förra året. Men inga braskande rubriker om allianssplittring. Är inte frågan tillräckligt viktig?  Är tron på att ett papper, ett personnummer är det som gör oss till människor, viktigare?

Västra Götalandsregionen orkade inte vänta längre och beslutade att de som behöver vård, ska få det:

Att ge stora skattesänkningar för de rikaste  gick med en rasande hastighet. Mänskliga rättigheter går med snigelfart. Eller inte alls.  Ett mänskligt värde beror alltså på.  Betingat av vem man är och varifrån man kommer.  Erika Sigvardsdotter har sammanställt landstingens/regionernas policys för vård till papperslösa här 

– Marita –

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.