Viktigt Studio Ett om äldrevården

Gråter och lyssnar på Studio Ett om äldrevården. Lyssnar och gråter och hoppas på en verklig förändring. Det räcker nu.

MP, S och V, kräver nationella riktlinjer för bemanning.  Bra. Men hur är situationen inom äldreomsorgen i S-styrda kommuner? Delade turer, underbemanning, osäkra anställningar är inget specifikt för Allianskommuner.

Vi behöver nationell samling över partigränserna.  Vi ska lyssna på de äldre och lyssna på personalen. Lyssna på de som vet.

/Marita

 

Studio Ett om dagens riksdagsdebatt om äldrevård och LOV       Monica Saarinen grät under direktsändningen      Gudrun Schymans rapport från ett nattpass

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.