Vem är det som slår tjejer?

Lyssnade på Hallå P3  som frågade Vem är det som slår tjejer?  Liv Öberg Nilsson, som är Fia och Eu-kandidat medverkade. Liv sa att  att det inte syns utanpå, att ex. förmögna väletablerade män också slår.  Att det är en genusfråga. Kvinnojouren Ellinor svarar vilka som slår:

Vilka är då dessa män som misshandlar kvinnor? Tyvärr finns det ingen gemensam nämnare, bara att de slår.

Folkhälsoinstitutets  Genusperspektiv på folkhälsofrågor belyser fyra viktiga folkhälsoområden utifrån genusaspekter: arbetsliv, maskuliniteter, medikalisering och mäns våld mot kvinnor.  Just maskuliniteter är viktigt i det förebyggande arbetet, eftersom ofta stereotypa ideal ligger till grund för killars identiteter.

Fi har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med våldet mot kvinnor. Vi har otroligt bra kunskap bland medlemmarna, inte minst Helena och AnnSofi, som båda arbetar med kvinnojourverksamhet.  De presenterade en mängd bra förslag som senaste kongressen tog fasta på.

Lyssna på Hallå P3: webradio 

Kvinnojourer i Väst

Kvinnofridslinjen 020 – 50 50 50

– Marita –

No Comments

John Apse

Rätt och fel. Visst kan det vara vem som helst som slår men det finns en överrepresentation som är tydlig, enligt BRÅ. Men varför gömmer feminister alltid undan denna undersökning???

”Före den aktuella polisanmälda misshandeln hade 73 procent av gärningsmännen och 38 procent av offren någon gång lagförts för brott…

…Arbetslösheten bland både offer och gärningsmän är högre än den bland kvinnor respektive män i befolkningen generellt…

…År 1990–1991 utgjorde invandrare (utrikes födda) en dryg tredjedel av gärningsmännen…

…Alkohol finns ofta med i bilden när misshandeln sker. I brotten som anmäldes år 1990–1991 hade minst 49 procent av gärningsmännen och minst 29 procent av offren konsumerat alkohol i samband med misshandeln…

…Det finns en stor överrepresentation av lågutbildade bland gärningsmännen i jämförelse med män i befolkningen generellt…”

(BRÅ:s rapport ”Våld mot kvinnor i nära relationer – En kartläggning”)

Reply
fiavg

Jättebra att Du tar upp BRÅ:s rapport. Då vet Du också att:

Det finns ett stort mörkertal – uppemot 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer kommer aldrig till polisens kännedom. Ofta sker våldet i en nära relation.

En snabb räkning ger vid handen att har Sverige så många lågutbildade, alkoholpåverkade män som är brottslingar – ja då har vi probem. Minst sagt. Och går vi vidare o relaterar till etniskt ursprung – ja, så många invandrare finns ju inte i Sverige. Så vilka har vi kvar? Vanliga ursvenska helyllesnubbar?

/Marita

Reply
John Apse

Den feministiska retoriken går ut på att det är lika vanligt med misshandel i alla socialgrupper. Fortsätt gärna tro det men sanningen är ju inte sån. Och det gäller alla typer av brott. Vill du inte tro det så kan du kolla med vilken polismyndighet som helst. I Sverige, USA eller Zambia…

Jag frågade en bilburen polis om hans erfarenhet av att åka till larm om misshandel i hemmet. Han sa att han åker 10 ggr oftare till Tensta än till Lidingö. Sen får du tolka det som du vill.

Vad gäller mörkertal så kan du läsa detta:

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattskolan/article273565.ab

Reply
fiavg

Hägg är litteraturvetare och o mkt duktig inom retoriken, men har mig veterligen inte studerat mörkertalens vara/icke-vara? Mörkertal måste forskare inom vitt skilda discipliner ta i beaktande. Just för att de finns. Beroende på undersökningsområde, beroende på situation ökar/minskar mörkertalen.

Jag säger inte alls att det är lika vanligt. Social utslagning ökar risken för annan problematik. Men våldet finns bakom teakdörrarna också. Och att säga att det “bara” handlar om en liten klick utslagna män, är fel. Problemet är mkt större än så.

/Marita

Reply
John Apse

Glömde en sak:

1: Även kvinnor misshandlar män.
Psykiskt som fysiskt.

2. Det förekommer också frekvent
enligt RFSL i samkönade relationer.
Främst i lesbiska.
RFSL har t.o.m en jour.

Reply
fiavg

Javisst, det är ngt Fi jobbar emot. Självklart. “Främst i lesbiska”? Enligt RFSL:s Våldsamt lika och olika :
• Av dem som uppgett utsatthet i en nuvarande relation var 33 procent lesbiska och 46 procent homosexuella män .

Våld sker för att kontrollera, för att ha makt. Ja, kvinnor misshandlar också. Likväl är det så att våldet mot kvinnor är ett gigantiskt problem. Viljan att kontrollera gm våld är ett problem. Är det ett problem att vi ser det? Fi belyser den problematik som en machokultur innebär, med våld mot individer, våld mot stater. Är det ett problem?

/Marita

Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.