Tyst Lucia i Göteborg. Tyvärr.

Fi Göteborg har en luciatradition. Tyvärr. Tyvärr, eftersom den inte ska behövas: protesten mot mäns våld i nära relationer.  Men våldet är ett problem 24/7, året runt.  GT rapporterade 2009:

Att det råder samma attityder inom sjukvården som i övriga samhället, är inte det minsta märkligt. Utsatta kvinnor skuldbeläggs och möts av misstro.  I kommentarsfält på nätet,  runt fikabordet på jobbet. Det råder bristande kunskap och vilja inom politik och rättsväsende – sjukvården är förstås inget undantag. Vi måste alla se det gigantiska problemet. Våldet i nära relationer måste upphöra.

I morgon 13 december fortsätter Fi Göteborg med sin luciatradition Tyst Lucia. Tyvärr. Du behövs också där i morgon. Tyvärr.

Vi samlas klockan 18.00 på Sensus, Södra Hamngatan 29, Göteborg. Där gör vi i ordning oss tillsammans och går sedan ut och “lussar”.

/Marita

Kvinnans personlighet leder till misshandel     Sörmland arbetar aktivt för att finna och hjälpa kvinnor som utsatts för våld      “En fråga om liv och död”      Mer om studien vid SÖS: AB    DN

Här finns NCK-publikationer, bl.a. “Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen” och “Att ställa frågan om våld – ett utbildningsmaterial för hälso- och sjukvården”

No Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.