Maktrelationen är A och O. Bra, Stina!

I vilket skick?

Precis som Stina påpekar, är det viktigt att lägga ansvaret på köparen.  Köparen som oftast är en man och ser kroppen som en handelsvara.  En tjänst att inhandlas av kvinnor, unga tjejer. Och av unga män.

Unga tonårskillar som säljer sina kroppar, har efter Patrik Sjöbergs avslöjande om sexuella övergrepp, börjat höra av sig till ungdomsjouren hos Föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn: SR  I sexköpsdiskussionen tas inte den homosexuella prostitutionen på allvar, som om män som säljer sex till andra män gör det för sin egen njutning.  Inte heller anses män som säljer sin kropp till kvinnor lida någon skada. En unken och förlegad syn på mäns resp kvinnors sexualitet.

Maktrelationen är A och O. Bra, Stina!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.