Låt inte procenten spela någon roll

Wall Street-protesterna söker sig runt världen och kom idag till Järntorget, där budskapet “att allt har ett sammanhang”, fördes fram.

Istället för att se helheten, förblindas vi av spridda fragment i kvartalspolitikens och -kapitalismens race mot allt mer, allt snabbare tillväxt. Vi ser inte kortare arbetstid för alla. Ser inte att vi måste dela på jobb, dela på ekonomi, dela på ansvar för barnen.  Glömmer att miljön inte kan återuppväckas när den är död, trots teknik ock FoU för oändliga miljarder. Vi matas med viskande mantran om sociala och ekonomiska klyftor varandes naturens ordning. Att om bara vi bara har en smula tålamod, så blir det jämställt. I alla fall någon gång om,..tja..ett par ljusår.

Men allt hänger ihop, från vaggan till graven. Genom alla politikområden. 99 % har makt att förändra och den makten ska vi använda.  Använda till att den pyttelilla procentens begär inte längre spelar någon avgörande roll. Gå med i ett parti som du tror på, ett parti som skyr girighet och orättvisor. Eller engagera dig i en organisation utanför parlamentariska initiativ. Vägra sucka över sakernas omöjliga tillstånd och gör istället motstånd. Vi är många, de är få.  Hur en minoritet kan förtryckas av en majoritet, diskuterar Torbjörn Tännsjö  2005 och 2011 :

En slående bild av hur minoriteten kan sätta käppar i hjulen för varje upprorsförsök tecknades av Alexis de Tocqueville (se Anders Ehnmark, “Tre essäer om befrielse och frihet”). Tocqueville beskriver hur hundratals fångar arbetar i ett stenbrott vid Sing-Sing.

De övervakas av en handfull vakter. Med lätthet skulle fångarna, om de skred till samfälld aktion, kunna övermanna vakterna. Ändå uteblir upproret. Hur är det möjligt? Jo, fångarna är förbjudna att kommunicera. Den som försöker inleda ett samtal skjuts. Tystnaden omöjliggör för fångarna att koordinera ett uppror. Därför förblir de i fångenskap.

Men vi måste inte förbli i fångenskap, låt oss kommunicera och agera samfällt.   Face Book, Twitter och snacket kring fikabordet, är vägar till förändring.  Wall Street-protesten kan vara fröet till den framtid som är direkt nödvändig.  En ynka, men likväl viktig del i demokratiprocessen är Fi-förslaget om medborgarförslag till riksdagen: Skuggriksdagsmotion om förslagsinstitut för medborgarförslag i Riksdagen

GP    AB   AB2   SvT Tv   SvT2   SR   DN   DN1   DN2   SvD TV   Ex   Fria   Fria1

/Marita

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.