Kvalitetsavveckling

Laura Hartman möttes av ett kompakt motstånd från borgerligt håll, när hon som forskningsledare på SNS presenterade konsekvenserna av privatiseringen av välfärden i september (rapporten för nedladdning längs ned).  Laura och hennes medarbetares forskning “saknade vetenskapliga belägg”, ansåg väldigt arga, högljudda och mångordiga debattörer. Laura belyste rätt saker på fel plats och lämnade SNS på stående fot.

Nu låter det annorlunda som vi alla vet. Nu när vi genom riskkapitalbolagens beräknande agerande vet hur mycket vår gemensamma välfärd är värd. När verkligheten smärtsamt belyser felaktighet efter felaktighet, visar det sig att Laura m.fl. hade mer än rätt. Marta Szebehely:

Sammanfattningsvis kan konstateras att offentligt finansierad äldreomsorg och insatser för personer med funktionshinder har blivit en attraktiv marknad för internationella investerare. Det faktum att internationella riskkapitalbolag sedan 2005 i stor skala har trätt in på området är ett uttryck för detta. Vinstmarginalerna är goda, generellt sett högre än inom andra svenska företag. Ur investerarnas perspektiv betraktas den svenska omsorgssektorn som en stabil och välfinansierad marknad med stor tillväxtpotential, en marknad som ter sig särskilt attraktiv i svåra ekonomiska tider – »omsorgstjänster behövs alltid, oavsett ekonomins hälsotillstånd«. Till det stora intresset för att investera i svensk omsorg bidrar troligen också att området är i jämförelsevis låg grad reglerat. SNS-rapporten, kap 7 “Insatser för äldre och funktionshindrade i privat regi”.

Svensk politik har alltså öppnat en flerfilig motorväg till mycket och snabba pengar.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna, var en av de upprörda och menade den 8 september att det var forskningens kvalitet, som brast, inte vårdföretagens och han skrev:

Enligt Laura Hartman går det inte heller att hitta belägg för att konkurrensen bidragit till fler innovationer. Men är det något vi kan se hos de nya och växande vårdföretagen så är det innovationsrikedom.

“Innovationsrikedom”, är det konsten att få minsta möjligt antal anställda att utföra maximal arbetsinsats till lägsta kostnad?

Idag, 2 månader och åtskilliga vårdskandaler senare, nämner inte Håkan längre den undermåliga forskningen. Istället varnar han för att sätta käppar i hjulen för välfärdsföretagen :

Varje fall av vanvård är djupt tragiskt. Men det vore än mer tragiskt om debatten om vanvården ledde till hinder för företagande inom vård och omsorg. Det skulle hindra den kvalitetsutveckling som är så nödvändig. Newsmill

“Kvalitetsutveckling”, här handlar det väl snarare om avveckling?

/Marita

Därför lämnar Laura Hartman SNS      Konkurrensens konsekvenser på pdf     Kritiserat SNS ber om ursäkt     SNS vd avgår efter massiv kritik     Carema slopar bonussystem     MP kallar till hearing om vanvården     150 tillsynsärenden mot Carema        Svenskt Näringsliv som vill öka konkurrensen i välfärdsektorn     AMV hotar sjukhem med vite     Vårdskandal i ännu ett bolag      Lars Taxén, Nätverket för gemensam välfärd om att det spelar roll om vården är privat eller offentlig     Larm från anhöriga om usla förhållanden på äldreboendet Kastanjen i Järfälla     Äldreministern  upprörd  över vanvården     Riskabelt att skapa låtsasmarknader av Johan Alvehus, Institutionen för Service Management, Lunds universitet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.