Könsmärkta löner

Slutbudet väntas i avtalsrörelsen.  Samtidigt vill LO ha en uppgörelse med Svenskt Näringsliv om bättre villkor vid arbetsskador, sjukdom och graviditet. Men först vill Svenskt Näringsliv se vilka löner industrin förhandlat fram. Industrin sätter märket, inte “bara” vad det gäller löner, utan  även arbetsvillkoren på våra arbetsplatser.

Märken och normerande hit och dit: det är  könsmärkta löner vi pratar om. Traditionella mansjobb värderas högre, dito kvinnojobb lägre. Så långt har vi kommit i världens mest jämställda land. Byggnads ordförande Hans Tilly:

– På LOs kongress år 2008 var alla eniga om att kvinnors arbete värderas lägre än mäns arbete och att LO ska motverka detta. Industrins avtalsförslag går stick i stäv med kongressbeslutet. Jag förstår inte hur något LO-förbund kan acceptera det. Vi gör det inte, säger Byggnads ordförande Hans Tilly.

Jämställdhetspotter har varit en framgång för lågavlönade kvinnor de senaste avtalsrörelserna. Nu är utvecklingen hotad. Att män tjänar mer än kvinnor är ett grundproblem i det svenska samhället. Det industriavtal som nu planeras, sätter stopp för satsningen på jämställdhetspotter som framgångsrikt har minskat gapet mellan kvinnors och mäns löner. Det är ett svek mot alla kvinnor och ett nederlag för jämställdheten. Byggnads.se

Nour och Gudrun om jämställda löner :

/Marita

No Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.