Jämställdhet är inte en (1) fråga

Då och då undras det vad Fi vill förutom “jämställdhet”.  Som om jämställdhet är en sak och övrigt, som bostad-, utrikespolitik osv osv, är något helt annat. Men Fi har inga andra frågor. Allt handlar nämligen om lika värde.

Ett bra exempel är dagens debattartikel i Aftonbladet, där Farah Kabir, Ylva Jonsson Strömberg och Gudrun Schyman, menar att klimatet är en kvinnofråga. “Klimatfrågan” – äsch, den är väl könsneutral. Nä.

Kvinnors kunskap om överlevnad under ex. extrema vädersituationer måste tas tillvara.  Debattörerna skriver inför bl.a. Köpenhamnsavtalet:

Nuvarande globala finansieringsfonder för klimatanpassning tar inte hänsyn till kvinnor och mäns olika roller och ansvar och att kvinnor bär på erfarenheter som måste tas tillvara. Därmed utesluts 50 procent av målgruppen och insatser och investeringar kan inte uppnå önskad effekt. Om finansieringen till anpassning ska vara rättvis och effektiv är det helt avgörande att kvinnor är fullt involverade och att deras erfarenheter och behov är reflekterade och prioriterade. Klimatfinansieringen kommer bara att vara så effektiv som de institutioner som kanaliserar dem. AB

– Marita –

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.