En midsommarnatts(mar)dröm

Gudrun Schyman höll på traditionen och la 7 stycken under kudden på midsommarnatten. Partier, alltså. 7 st politiska partier. Undrar just vad andra politiker har under kudden.  Kanske eviga funderingar om hur ekonomin kan förbättras. Ja, inte den samhällsekonomiska förstås. Utan den privata, den egna hushållsekonomin.  Grubblerier om hur man smartast överför pengar från en grupp individer till en annan.  Från de som har lite till de som har mycket.

Snabbsaxat från nätet:

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) får lönen höjd med 4.000 kronor i månaden från den 1 juli, till 135.000 kronor. DN

Ungdomsarbetslösheten är uppe i 30 procent. Ekonomifakta

Sverige kunde ha valt att vänta med EU-parlamentarikernas lönehöjning på 58 procent. Men signalerna från den politiska ledningen i statsrådsberedningen var mycket tydliga: Sverige ska inte använda sig av den möjligheten. RoD

De övriga statsråden i regeringen får en något mindre lönehöjning, 3 000 kronor, och en ny lön på 108 000 kronor. Metro

Utbetalningen av socialbidrag ökade kraftigt i Sverige de tre första månaderna i år, jämfört med samma tid förra året. Beloppet som då betalades ut, över 2,6 miljarder kronor, är det högsta för kvartal ett på fem år. DN

Hushållsnära tjänster – Av de drygt 6 miljoner personer som hade en årsinkomst under 300 000 kronor var det endast tre promille som hade skattereduktion. Av dem i intervallet 300 000–500 000 kronor var det en procent och av dem med högre inkomst än 500 000 kronor var det fyra procent. SCB

Sverige håller på att bli ett fattigsamhälle. Det sker en tydligare uppdelning mellan dem som får goda jobb och dem som får mindre goda jobb eller inga jobb alls. Omkring 6 procent av befolkningen i yrkesverksam ålder i Sverige är fattig. Det är framför allt ungdomar och unga kvinnor som drabbas. DN

Hur blev det nu med Fredrik Reinfeldts & Co midsommarnattsdröm? Inga 7 blomster, utan de 7 grupperna arbetslösa, sjuka, ensamstående föräldrar, flyktingar, pensionärer, studerande och ungdomar kan säkert fylla plånboken ännu mer för de som redan har. Som Fredrik själv t.ex.

– Marita –

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.