Du väljer – vi driver!

 

Just det: Du, just Du, röstar på de 3 viktigaste frågorna.   Välj bland 14 olika frågor. Självklart struntar vi inte i de frågor som inte röstas fram, de finns ju kvar i vår politik. Men huvudfrågorna, de väljer Du. Och jag. Och alla andra. OCH, här har alla rösträtt, oavsett medborgarskap.

Ett modernt föräldrabegrepp.

Ett arbetsliv fritt från diskriminering.

Jämställda löner.

Individualiserad föräldraförsäkring.

Arbetstidsförkortning.

Jämställt företagande i ett jämställt näringsliv.

En samlad social försäkring.

Ett nej är ett nej.

Gör barns rättigheter till lag.

En grön omställning.

Aktivera pensionspengarna till klimatomställning.

Säkerhetspolitik för människor – inte stater.

Global rättvisa.

Solidarisk asylpolitik.

– Marita –

6 Comments

Callisto

Tycker idén är fantastisk. Mer tydlighet åt väljarna, och mer känsla av att man faktiskt får vara med och påverka.

Reply
Britt

Jobba för jämställdhet inom alla områden. Män är oerhört diskriminerade i vårdnadstvister.
Tusentals barn i Sverige har blivit separerade från sina fäder på grund av undermåliga utredningar. Det förutsätts att kvinnor ska ha sina barn hur störda de än är. Falska anmälningar haglar in.
Vårdnadslagen sen 2006 har gjort allt enklare att bli av med papporna. Ändra detta!
Jämställdhet ska väl verka åt båda håll.

Farmor

Reply
Fior i Västra Götaland

Hej Britt

Absolut jämställdhet på alla områden och självklart pappors lika villkor vid vårdnadstvister! Kommer just från ett könsforskningsdag i Göteborg, där man bl.a. tog upp detta med vårdnadstvister. Eller myten av att pappor diskrimineras, kan man säga. 30 000 separationer årligen i Sverige där barn är inblandade. 2500 går till tingsrätten som skickar till socialtjänst och därav 500 fall vidare till domar. vid en undersökning av dessa domar, visade det sig att man dömer till förmån för den part som tillbringat mest tid med barnen. Vilket väl är självklart om det inte föreligger missförhållanden i det umgänget/boendet. Och den parten är oftast mammorna.

Men det finns fall där pappor diskrimineras och även om det är ett fåtal är det aldrig rätt.

Marita

Reply
Britt

Hej Marita,

om du menar att mer än 90% är ett fåtal har du rätt. En undersökning är gjord vid tingsrätterna i Skåne, i mindre än 10% har papporna fått boenderätten. I tex Lunds tingsrätt
var det 100% till mammorna. Ingen kan väl tro att alla dessa män är olämpliga som fäder.
Det är dessutom i de flesta fall mammorna som vill ha ensamvårdnad och stämmer papporna. Det har dessutom visat sig att många fler mammor än pappor ställer till problem vid umgänge med den andra föräldern.

Reply
Fior i Västra Götaland

Hej igen Britt
Vi hänvisar till olika undersökningar. Vad Johanna Schiratzki, proffessor i rättsvetenskap såg när hon studerade hovrättsdomar (alltså inte tingsrättens och som hon beskriver i boken “Mamma och pappa inför rätta”) är umgängesstödet: ju högre grad av umgänge desto större fördel. Men här bör ju umgänget, som i de flesta föräldraskap präglats av traditonella könsroller: att mamma är hemma mest med barnet. Inte för att hon är bäst, utan för att hon är just mamma. Kvinna.

Reply
Mansgris

Problemet ligger främst i att våldtäktsbegreppet blivit så diffust. Numera kan en våldtäkt vara allt från ett fruktansvärt gruppsamlag med de grymmaste våldsinslag som påtvingats någon, till att en femtonåring har samlag med en en vecka yngre fjortonåring. Våra politiker har ett stort ansvar när de låtit våldtäktsbegreppet bli så intetsägande. Eftersom vi inte har en objektiv beskrivning av det som hänt är det lätt att vifta bort det hela. Själv har jag slutat att bry mig när jag hör talas om våldtäker, såvida jag inte har tillgång till en objektiv beskrivning av detaljerna.

Nästa fråga om det är rätt att mobba offret. Naturligtvis inte, men kanske de som bor på orten har en bättre magkänsla för vad som skett än SVTs redaktion…
Vi har ju hört hur våra rättsvårdande myndigheter hanterat Tomas Quick, kan vi då lita på poliser, åklagare och domstolar?

När det sedan gäller den dömde pojken så är det ju så att straff skall utdömas av domstolar och verkställas av andra myndigheter. Skola, kyrka eller pöbel om ni så vill skall inte medverka i verkställigheten av straffet och därför är det fel att klaga på skola och kyrka för att de tagit emot pojken. Hur skulle vårt samhälle sett ut om enskilda på eget initiativ bestraffar människor? Skolan skall ta väl hand om alla elever och däför är det naturligtvis rätt när de tar sig an pojken. Det måste ju vara en del av skolans vardag att ta hand om elever som inte passar ihop och då skall inte skolan ta ställning för eller emot någon av dem.

Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.