Bra och bättre råd

Vänstern skriverDN-Debatt:

Vår ambition är att en rödgrön regering efter valet 2010 slår rekord i konkret jämställdhetspolitik! Därför vill vi tillsätta ett jämställdhetspolitiskt råd som ska ha till uppgift att följa upp hur de politiska reformerna förhåller sig till de jämställdhetspolitiska målen. I ett sådant jämställdhetspolitiskt råd vill vi se ekonomer med genuskompetens. Till rådet bör det även kopplas en referensgrupp med förträdare för kvinnor i olika livssituationer, till exempel ensamstående föräldrar, välfärdsjobbare, deltidsarbetslösa och långtidssjukskrivna kvinnor.

Mycket bra intitiativ! Men så ett trött påpekande om”deltidsarbetslösa och långtidssjukskrivna kvinnor”.  Dessa 2 grupper få nog Vänstern stryka:  långtidssjukskrivning existerar snart inte, utan  ersätts av utförsäkring.  Deltidsarbetslöheten är strax utraderad och ersatt av heltidsarbetslöshet. Kvinnorna är vare sig mer anställda eller friskare, regeringen vill bara inte att de skall finnas. Punkt.

Rekord i konkret jämställdhet förpliktigar. Har ett alster från S framför mig: “Investera i jämställdhet” som presenterades på ett Almedalsseminarium med rubriken: Den vassaste jämställdhetspolitiken.  Sååå…hur blir det med jämställdhetens praktik i nyansen rödgrönt? Risken är att det kan det gå som när arbetsgruppen i S vill ha kvar deltidsbegränsningen. Först attackerade Sven-Erik Österberg förslaget som är en direkt kvinnoregel:

– Regeringen hade alla chanser i världen att minska revorna i välfärden, men man valde att vidga dem i stället, sade Sven-Erik Österberg (s) i debatten som föregick riksdagsbeslutet (om deltidsregeln) . RoD

Ett och ett halvt år senare lägger samme Sven-Erik Österberg ett förslag om att behålla den deltidsbegränsning som han alltså protesterade emot (endast öka från 75 till 100 dagar):

– Men vi vill också erbjuda utbildningsinsatser för de deltidsarbetslösa. Det ska vara utbildningar som leder till heltid eller till ett annat jobb. Tanken är att det ska sätta press och tryck på arbetsgivaren att erbjuda heltider. Därför har vi inte föreslagit att man skulle utöka antalet dagar mer, säger Sven-Erik Österberg. KA

I Sven-Eriks sista uttalande leker han  copy cat.  Att sätta tryck på arbetsgivaren att erbjuda heltid, var ju Alliansens skäl till deltidsregeln.  Finns förmodligen en gemensam rappakaljabank av underliga orsak och verkansamband som riksdagspolitikerna hämtar inspiration ifrån.

Hade regeringen haft genuskompetens hade aldrig deltidsbegränsningen kunnat genomföras. Inte heller hade Socialdemokraterna kommit på den befängda idé att behålla den. “Vassaste jämställdhetspolitiken”…håhåjaja.

Problemet är detsamma för samtliga politiker oavsett kulör: frågor kring jämställdhet hänger ihop och bildar en helhet.  Jämställdhet kan inte bindas in rapporter med korrekta radavstånd och läsvänligt typsnitt.  Presenteras och sedan hamna längst ned i högen ta-när-tid-och-lust-finns. Jämställdhet kan inte isoleras till särskilda grupper utan måste genomsyra alla områden. Från sjukförsäkring till miljö. Från infrastruktur till pensioner.

Det där Jämställdhetspolitiska rådet är bra.  Ännu bättre råd blir det med en folkvald representation av ett Feministiskt Initiativ. Fast det lär väl knappast föreslås i kommande debattartiklar…:)

Läs även andra bloggares åsikter om ,

– Marita –

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.