Äta och behålla kakan

“Som man frågar får man svar” replikerar Stina Svensson ( SvT Debatt ) Familjelivs undersökning som skickats till mammor och som resulterat i svenska-mammor-vill-vara-hemmafrurubriker. Nu vill också de osynliga papporna vara hemmamän, fast de  får bara svara på Aftonbladets snabbfråga.

Osäkert, stressigt och lågbetalt jobb vs  hemmafrulivet a´la  dokussåpa? Den usla pensionen som befinner sig på 40 års bekvämt avstånd, behöver inte skänkas en tanke. Klart som korvspad att man vill va´ hemmafru! Eller ha en alldeles egen, som Roland Poirier Martinsson. Men Familjelivs mammor är tvärtom väl medvetna om diskrimineringen på arbetsmarknaden och i hemmet. Erfarenheter som inte  skapar de stora rubrikerna:

Nästan var fjärde kvinna 23 procent) upplever att hon blivit diskriminerad i arbetslivet efter att hon fått barn. Den vanligaste formen av diskriminering är utebliven löneutveckling. Fyra av tio säger att de nekats löneökning, samtidigt som deras kollegor utan barn fått ökad lön. Den näst vanligaste formen av  diskriminering är att bli nekad anställning på grund av att man har barn, vilket tre av tio mammor har varit med om. Rapporten  Sverigemamman 2011

När barn blir en bestraffning i arbetslivet, kan inte jobbet vara särskilt lockande.

Kristdemokrateterna vill också vara med på ett hörn, trots att de lämnat WO när det gäller barns rätt till båda föräldrar:

Det är inte långsiktigt hållbart med ett samhälle där vi inte kan ge tid för våra barn. Istället för att omyndigförklara och se ner på de mammor som fullt medvetna gör det valet bör vi fråga oss hur vi kan göra valet mer tillgängligt också för papporna. För barn behöver båda sina föräldrar och bristerna i jämställdhet uppstår inte enbart i de val kvinnor gör. AB

“Hur vi kan göra valet mer tillgängligt också för papporna”. Men stopp, stopp, valfrihetens mantra idisslas ju av Alliansen:  Göra ett val tillgängligt, hur går det till? Näppeligen genom KD-idéerna vårdnadsbidrag eller sambeskattning. Moderaternas “hårda kamp för jämställdhet” (lol) är inte heller något att hoppas på.

En individualiserad föräldraförsäkring, rättvisa villkor på arbetsmarknaden och, precis som Stina påpekar: kortare arbetsdag. Alltså dags att äta kakan och behålla den. Tid med barn, med varandra, med oss själva och ett schysst arbetsliv.

/Marita

SvT   SvT2   AB   SR

Osäkra anställningar är verklighet för många unga, särskilt unga kvinnor  enligt senaste rapporten från LO,  Anställningsformer 2011 .

No Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.