Alla Hjärtans dag – frihet från våld

Alla Hjärtans Dag borde vara året om. Varje dag, varje timme och minut, borde kärleksbudskapet kräva nolltolerans mot våldet mot kvinnor.

Våldet mot kvinnor kostar liv och lidande. Och pengar.  Socialstyrelsen beräknar att våldet kostar samhället 3 miljarder/år, därtill kommer personliga kostnader.  Med största sannolikhet en allldeles för låg summa eftersom man inte kunnat beräkna : 

 

tandvård, läkemedel, barnens skador, smärta och lidande m.m. Inte heller har vi kunnat räkna på kostnaderna för psykiatrisk vård, framför allt den öppna,  vilka torde vara omfattande med tanke på våldets konsekvenser i form av t.ex. posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). (s 8 )

I Västra Götaland utsätts var tionde kvinna för våld i nära relationer. Och bristerna i hanteringen är stora: tystnaden råder över det onämnbara, det tabubelagda. Göteborgs Stad lägger ned minst 26 miljoner kr varje år på att hjälpa kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Och då är bara den  sociala resursförvaltningen som är medräknad. Stadsdelarnas  och frivillighetsorgansiationernas arbete ingår alltså inte

Under Uppsala-kongressen förra helgen,  motionerade Helena och Ann-Sofie om att:
1. – att mäns våld mot kvinnor och våld i samkönade relationer får en egen rubrik i Feministiskt initiativs politikdokument För en feministisk politik

2. – att Fi ska verka för att sexköpslagen utvidgas till att även gälla utomlands.

3. – att Fi skall verka för att varje kommun ska ha en mottagning/läkare som våldsutsatta kvinnor kan vända sig till

4. – att Fi skall verka för att preskription gällande fridskränkning och kvinnofridskränkning ska räknas från den senaste brottsliga handlingen.

5. – att Fi skall verka för att fler brott räknas in i kvinnofridslagstiftningen

6. – att Fi skall verka för att riktlinjerna/kriterierna vid utfärdandet av besöksförbud blir lika över hela landet

7. – att Fi ska verka för att socialtjänsten går in som garant då en våldsutsatt kvinna inte kan få eget kontrakt

8. – att Fi ska verka för att kvinnor som importerats av svenska män och utsatts för våld ska kunna stanna i Sverige

9. – att vi Fi ska verka för att restriktioner införs så att våldsverkande män inte skall kunna importera fler kvinnor från andra länder

10. – att Fi bör verka för att mottagningar som arbetar med behandling av våldsamma män utvärderas

11. – att Fi bör verka för att särskilda avdelningar vid anstalter och fängelser inrättas för män dömda för kvinnofridsbrott

12. – att Fi verkar för termen av våldsverkande män ersätts med training

13. – att Fi ska verka för att en utredning genomförs av de  samhällsekonomiska kostnader som mäns våld mot kvinnor innebär i EU

14. – att styrelsen får i uppdrag att revidera Feministiskt Initiativs politikdokument För en feministisk politik

15. – att styrelsen utser en arbetsgrupp som får i uppdrag se över, utveckla och fördjupa Fi:s politik gällande mäns våld mot kvinnor och våld i samkönade relationer.

Kongressen biföll samtliga punkter med smärre förändringar

Kärlek är en god middag för 2 (eller fler),  mys och bra sex.  Långa promenader, ett krogbesök och en öppen föreläsning om antikens historia. Skratt och allvar. Och ett liv fritt från våld. Ha en härlig Alla Hjärtans Dag!

– Marita –

No Comments

Mikaela Mars

Otroligt bra motion! Det enda jag inte förstod innebörden i är denna punkt: “12. – att Fi verkar för termen av våldsverkande män ersätts med training”

Skall våldsverkande män kallas för “trainers”? Aldrig hört…?

Reply
fiavg

Hej Mikaela
Nää…det blir ju verkligen konstigt, helt rätt. Man ville förändra termen “behandling” med “training”. Helena har förklarat det med att det var ett ord som motionärerna funderade på för arbete kring beteendeförändring. men det det gillades inte av styrelsen, pga av att det är engelska. och de håller med: vi skall försöka använda svenska ord. Så “training” ersätts alltså av annat ord.

Vad de ville undvika var behandlingsordet, då det så starkt tyder på att det är en sjukdom man behandlar, och det är ju inte en sjukdom att misshandla, utan beteenden som går att ändra och förändra.

Men det är bra att Du frågar, Mikaela. Redigerar kravet så att det stämmer överens med verkligheten.

Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.