Media ger SD vit makt

Lars Nord menar att den onyanserade granskningen gör Sverigedemokraterna till martyrer . Sant. Å ena sidan skall Sverigedemokraterna till varje pris stängas ute från medias debatter, å andra sidan granskas de som inget annat parti. En granskning som alltid har främlingsfientlig utgångspunkt. Finns det någon som inte känner till SD:s syn på invandring? Knappast. Men hur många känner till familjepolitiken?  Inte många.

När Gudrun Schyman säger att SvT och SR hjälper Sverigedemokraterna i eu-valet, har hon också rätt. SD skall debattera på lika villkor. Tala om hur de ser på den religiösa lobbyismen i Europa och vad den för med sig för alla som inte är vita, heterosexuella män. 

I opinionsinstitutets svarsalternativ är numera SD ett parti man kan välja på frågan om partisympati. Inte den anonyma gruppen “övriga” utan “Sverigedemokraterna”.  De finns redan som potentiella eu-parlamentariker och riksdagsledamöter. SD tillhör alltså redan ett märkligt underdogsetablissemang.

Kaliber kan idag visa att vit maktmusik spelats på Sverigedemokraternas träffar, utan att partitoppar ingriper. Vem, utom journalisterna, är förvånad?

– Marita –

Länk till SR:s sida om Kalibergranskningen med länkning vidare till reportagen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.