Europa inga pappor har

EU-förslag kan slå mot pappaledighet .Nu skall Eu förändra staternas föräldraledighet. Förslaget innebär ett ökat skydd för kvinnor. Men männen, papporna, är helt borta. De finns inte. Vänsterpartisten Eva Britt Svensson  kämpar för att föräldraledighet skall vara en nationell angelägenhet,  vilket är väldigt bra. Men Fi med sin feministiska grund måste ta plats i Eu. Littorin säger:

 – Det gör att vi som har en mer omfattande och generös föräldraledighet, som dessutom är mer jämställd, måste backa.

Jag hoppas sannerligen att det är en felcitering. Att vi skall backa. Sedan skall inte Littorin snacka om svensk “föräldraförsäkring”. I praktiken har vi en mammaledighet. Så börja med att sopa framför egna dörren först.

Vad utgår förslaget från –   direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar ? Jo:

För närvarande varierar barnledigheten från 14 veckor i ganska få medlemsstater till 28 veckor i andra medlemsstater, och i vissa fall upp till 52 veckor, där dock inte ersättning ges under hela tiden.

??? Har man glömt Sveriges föräldraförsäkring? Eller räknas vi bort eftersom det inte är endast modern som har rätt till hela perioden?

Längre barnledighet kommer att få en positiv inverkan på mödrarnas hälsa. Det kommer att ge dem möjlighet att återhämta sig efter födseln och samtidigt kunna knyta an bättre till barnet. Det är dessutom lättare för kvinnan att återvända till arbetet när barnet är äldre, vilket skulle kunna uppmuntra kvinnor att ta ut mindre föräldraledighet. Längre ledighet och bättre rättigheter för kvinnor när de återvänder till arbetet efter barnledigheten kommer också att bidra till att säkerställa jämställdheten när det gäller deras möjligheter på arbetsmarknaden och behandlingen av dem på arbetsplatsen. Genom att höja ersättningen under barnledigheten ser man till att de berörda kvinnorna inte förlorar något ekonomiskt.

Ojoj, stackars Europa som är pappafritt. Och hur kan man öka jämställdhet genom “längre ledighet och bättre rättigheter för kvinnor när de återvänder till arbetet efter barnledigheten”?  Har sett märkliga analyser över jämställdhet i min da´r, men detta tillhör de mest absurda.

Littorin tror inte att beslut fattas inom kort:

– Det är långa beslutsvägar här. Ett beslut för sådana här förslag föregås av en medbestämmandeprocedur, det vill säga att parlamentet måste vara överens med kommissionen. Och det kan ta tid. Arbetstidsdirektivet tog sju år bara för ministerrådet att komma överens om.

Det är väl tur, då hinner Feministiskt Initiativ röstas in i Eu. Gillar inte Eu? Inte jag heller, men vi är där och måste göra allt för att minimera skadan. 

– Marita –

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.