Bort med Påven från politiken!

Förra helgen var det HBT festivalen i Göteborg. En festival för homo-, bi- och transpersoner. Festvalen finns till för att ifrågasätta heteronormativa strukturer och för att skapa ett HBT-vänligare samhälle. På festivalens hemsida står det ”Hos varje människa finns ett behov att se sig själv reflekterad i samhället“.

Jag läste på festivalens blogg om att det är viktigt att synliggöra HBT personer i kulturen. Allt för ofta osynliggörs HBT personer både i kulturen och i samhället i stort. Det är svårt att se sig själv reflekterad i samhället när det är det heteronormativa som hela tiden syns och framhävs. I historieböckerna, i vår vardag, på arbetsplatserna där man förväntas leva i ett heterosexuellt förhållande och berätta om det på fikarasterna, i skolorna vid sex- och samlevnadsundervisning, bilder och reklam finns överallt som ska föra tankarna till det heterosexuella. Detta är bara några av de situationer och tillfällen som man påminns om ute i samhället. Det handlar om det heteronormativa, alltså strukturer, relationer, handlingar och lagar som upprätthåller heterosexualiteten som det allomfattande och som det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva. Det handlar om dominans över ett annat sätt att leva. Idén om heterosexualitet som norm föder ett samhälle där HBT personer diskrimineras, lever under hot om våld, utövat våld och även faktiskt mord även i Sverige. Det finns många grupperingar som gärna ger liv åt idén om det heteronormativa, framförallt olika religiösa sammanslutningar. Religiösa institutioner har både i Sverige, i Europa och övriga världen ofta uttalat sig mot HBT personer. Som cancersvulster på samhällskroppen, som onaturligt, att transpersoner syndar, äktenskapet är till för man och kvinna, barnen ska ha en mamma och en pappa inga andra alternativ är möjliga, kärnfamilj framför allt.

Feministiskt initiativ har en vision om en värld där alla människor har samma möjligheter att leva ett fullödigt liv. Så ser verkligheten inte ut idag. Det är viktigt att feminismen får en röst nere i Bryssel. Det behövs en motkraft mot religiös fundamentalism och högerextrem politik. I Lissabonfördraget står det att EU ska respektera och inte påverka den ställning som religiösa sammanslutningar har i medlemsstaterna, att man ska ha en regelbunden dialog med dessa samt att deras identitet och specifika bidrag ska erkännas. Även om det i samma skrivelse står att det även gäller konfessionslösa organisationer så behöver man inte anstränga sig mycket för att se att denna skrivelse ger de religiösa fundamentalistiska samfund en betydande roll i politiken. Speciellt om man tänker vilken makt kyrkan har idag.   

Högerextrema organisationer och partier har samma syn som religiösa institutioner på det heteronormativa och deras familjepolitik tar oss hundra år tillbaka i tiden. Tillsammans har de enorma ekonomiska resurser och tar alltmer plats i Bryssel. Tendenserna som man ser i exempelvis Polen, Litauen och Italien m fl. är att religiösa fundamentalister och högerextremister går hand i hand och sätter den heliga heterofamiljen högst och att kvinnan ska vara hemma och ge service, en kvinna som inte har en chans till egen försörjning, som fråntas fria medborgerliga rättigheter och inskränkning av aborträtten. HBT personer som attackeras och förvägras att anordna ett Pride. HBT personer som utsätts för grovt våld och mord. HBT personer som tvingas fly sina hemländer och som sen inte får asyl för att man inte anser att förföljelse pga. sexuellidentitet är ett tillräckligt skäl för asyl. Detta är tyvärr väldigt vanligt i de flesta länder i Europa och det är den typ av politik som alltmer tar plats i Europaparlamentet.

Därför behövs det ett Feministiskt initiativ i Bryssel. Feministiskt initiativ vill ha ett sekulariserat EU där stat och kyrka hålls åtskilda. Feministiskt initiativ vill skapa andra och mer mångfaldiga normer för identitet och sexualitet och som utmanar objektifiering och heteronormativitet. Feministiskt initiativ vill att sexuell läggning och könsidentitet skall vara asylgrundande skäl i hela Europa. Det är dags att våga vara feminist på valdagen. Gudrun Schyman är Feministiskt initiativs första kandidat till Europaparlamentsvalet. Gå och rösta den 7 juniSkicka Schyman till Bryssel.

Stina Svensson

No Comments

JA

…samhälle där HBT personer diskrimineras,
lever under hot om våld,…

Men varför slår HBT personer varandra då?
Enligt RFSL så är det ett stort problem med
våld i nära relationer, främst bland lebbor.

En bra fråga.

Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.