Tid för liv under vår livstid

Politik kan användas till att krångla till det mesta. Och av det som kunde blivit det bästa, blir mest…ingenting …alls.  Som jämställdheten som hålls på säkert avstånd med vårdnadsbidrag, hushållsnära tjänster och en formidabel skräck för ett jämställt föräldraskap.

Dock inget höjt vårdnadsbidrag  i sikte (än), men en “förenkling” föreslår Alliansens gemensamma grupp för familjepolitik: ” Arbetsgruppen anser att vårdnadsbidraget bör förenklas genom att man överväger att göra det möjligt för föräldrar som uppbär deltidsersättning från de ersättningssystem som idag omöjliggör ett utnyttjande, att erhålla vårdnadsbidraget. Vårdnadsbidraget ska då minskas med den andel av en heltid som ersättningen från andra trygghetssystem motsvarar.”

Ett mer flexibelt vårdnadsbidraggenom att öppna för “andra trygghetssystem”. Inte avses väl arbetslöshetsförsäkringen där man ju tvingar deltidsarbetslösa att avstå arbete?  Alltså kvinnor som vackert får stanna hemma från arbetet eller se inkomsten minska till närmare nollpunkten.  Om man inte är ensamförsörjande till minderåriga barn.  Portad från arbete, men välkommen som hemmamamma……….?  Här krävs översättning av alliansspråket och förslag mottages tacksamt.

Sedan något som beskrivs som “tid för familjeliv med gemensam föräldramånad.  Inte pjåkigt. Men varför inte göra det då?  På riktigt. Genom en arbetstidsförkortning med 2 timmar/dag.  Och en individualiserad föräldraförsäkring. Då kan vi snacka tid för liv.

Med Fi kan det faktiskt hända under vår livstid.

– Marita –

Förresten – I Göteborg är det papporna i Majorna som tar ut mest föräldraledighet. I Majorna finns också det största stödet för Feministiskt Initiativ.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.