Tid att andas, den nya tidsandan

Söndagsläsningen blir Peter Viktors Välstånd utan tillväxt prosperity_without_growthfc, som Christer Sanne diskuterar i en DN-essä. Känns som en frisk och klar fläkt i tugget om höjd pensionsålder, LAS som hinder för ungdomars arbete SvD .  Som ett alternativ till tjötet om arbetslinjen (när jobben inte finns)  och jobbgarantier som bara är en lek med ord. När jobben inte räcker till alla.

Christer lyfter bl.a. fram arbetstidsförkortningen:

Allra mest avgörande är kanske att arbetsvolymen krymper och arbetet fördelas genom kortare arbetstid per person. Därmed undviker man arbetslösheten och följder som fattigdom och sociala problem. Inkomsten per capita stiger först men planar sedan ut.

DN:s artikelserie om tid är också ett befriande alternativ till tillväxtmantrat.  Alternativ till det materiella. DN Tid som värde, som en dyrgrip. DN .  Till befriandekategorin hör förstås Gudrun Schymans Feminism som ett alternativ till konsumism och att tiden måste sättas i fokus under nästa val. AB

Ibland blir det dock onödigt krångligt. Krångligt för att man utgår från att dagens arbetstid är av naturen given. Som när DN beskriver problemet med den svenska modellen:

Problemet är att den svenska modellen snävat in valmöjligheterna. Jobbskatte­avdraget har visserligen gjort det lättare att gå ned i arbetstid – även om motiveringen varit den motsatta. Skattenivån är dock fortfarande hög och de offentliga systemen utgår från löneanställning och fast heltidsarbete. Las håller tillbaka utbudet av tillfälliga påhugg. Det socialdemokratiska kravet om ”rätt till heltid” skulle om det blev verklighet kraftigt reducera antalet deltidsjobb. DN

Rätt till heltid, är enligt Fi rätt till heltid a´6 timmarsdag. Väldigt enkelt och väldigt bra. Tid är frihet som måste gälla för alla.  Tid får inte bli en statusmarkör för de som kan. För de som har råd. 6-timmarsdag ger tidsfrihet för alla, men det kräver politisk vilja.  Och varför i hela friden är det bara Fi som vill?

Tidsandan ger alltså en ljuv föraning om att tid är en fråga för framtiden. Tid att andas – den nya tidsandan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

– Marita –

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.