Släpp humlorna loss, det är vår!

Blå humlor och röda humlor surrar i en svart låda. Humlor som inte ser hur världen utanför förändras, utan flyger instängda runt, runt.  Surrar från hörnet praktik till kompetens, från straff till morötter.  Lite mer eller lite mindre, men i samma låda. Delar samma brist på kreativitet, utan vilja till verklig förändring.  Politikerhumlorna som planerar och genomför vår arbetsmarknadspolitik.

Socialdemokraterna vill ha en Kompetenskommission som planerar för framtidens jobbHaverikommission, hade känts mer naturligt. Ingen, och jag menar verkligen ingen, av de etablerade partierna tar den faktiska möjlighet som krisen ger. En möjlighet att ställa om, att införa den arbetstidsförkortning som är direkt nödvändig för häsa, för jämställdhet, för arbete åt alla.  Istället utgår alla från ett idealtillstånd, att behovet av arbetskraft kommer, bara vi satsar på kompetens.  Och praktik. Försämrar arbetslöshetsförsäkringen för att piska arbetslösa till en arbetsmarknad som inte finns. Arbetslösa som fråntas alla rättigheter att vara människa. Och byter namn på myndigheter: från AMS till AF, från AF till Kompetensförmedling. Vare sig arbetslösa eller utarbetade behöver ett namnbyte, utan en förändrad syn på arbete.  Vi behöver 6-timmarsdag. Punkt.

Opposition och Allians går i väntans tider. Väntar, väntar och väntar på att det hela blir bättre.  Bättre tider kommer först när humlorna släpps ut i frihet. Frihet till mer tid. Frihet från arbetslöshet.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

– Marita –

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.