RUT har gjort sitt

RUT har gjort sitt

I varje familj oavsett storlek och socioekonomi kommer det alltid att finnas perioder i livet då renhållningen i hemmet blir eftersatt. Psykisk och fysisk sjukdom, trauman,  missbruk av olika slag (inte minst arbetsnarkomani) och funktionsnedsättning på grund av ålder kan vara orsaker.

Att vara i ett oförmöget tillstånd att ta hand om sitt välbefinnande. Det är då viktigt att samhället kan erbjuda ett stöd i form av hemassistans till en skattefinansierad och subventionerad kostnad. Alla ger till alla för att mildra lidande!!

 Är det så att hushållstjänster anlitas av bekvämlighet och tidsbrist kan detta tillgodoses av privata anordnare. Dessa har för avsikt att i första hand sälja hushållstjänster till marknadspris. Vad både de privata städbolagen och den offentligt skattefinansierade hemassistansen har att förhålla sig till är att ta ett ansvar för en mer rättvis och ickediskriminerande arbetsmarknad. Att kvotera in män för att minska kvinnodominansen inom området kan vara ett sätt att möta behovet. Konsekvensen kan bli höjda löner, större säkerhet och satsningar på utbildning. Ett bidrag till en mer jämställd arbetsmarknad.

 Att vara i ett dagligt städarbete under många år innebär för många stora förslitningsskador och långa smärttillstånd. Invandrade kvinnor drabbas i synnerhet.

En generell arbetstidsförkortning med bibehållen lön kan ge större utrymme till vila och meningsfull fritid. Detta kan i sin tur förebygga och minska mänskligt lidande. Vi får mer tid till att bygga tillit och skapa tillräckligt goda relationer. Familjen värnar trivseln i hemmet. Kort sagt, detta ger möjlighet till en mer rättvis fördelning av ett generellt obetalt hemarbete mellan kön.

Att idag säga ja till ett fortsatt RUT-avdrag är att säga ja till en ytterligare segregerad och könsdiskriminerad arbetsmarknad.

För de med funktionsnedsättning är visionen att erbjuda och säga ja till en utökad,  moderniserad och generellt skattefinansierad offentlig hemassistans.

Fler hushållstjänster efterfrågas från de friska, bekväma och tidspressade. Det är marknadspriser som gäller i den privata sektorn. En blandekonomi där arbetsutbudet ökar med efterfrågan. Statsinkomsterna likaså. Fler unga män och kvinnor kan anställas i såväl offentlig som privat behovsprövad hemtjänst. Sex timmars arbete varje dag för alla oavsett kön. Solidariskt. Jämställt. Nästan valfritt. Svart på vitt!

– Anna-Carina Lindqvist –