Majoriteten av hälften vill som vi

Dags att korta arbetstiden, skriver Gudrun Schyman:

Arbetstiden får konsekvenser för miljö, hållbar utveckling, hälsa, stress, som särskilt drabbar kvinnor på grund av dubbelarbetet, och det är en viktig del i en allmän välfärdsutveckling. Norran

Arbetstidsfrågan är enligt Lena Wägnerud, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, en viktig fråga för kvinnliga väljare.  Och har varit en fråga för kvinnliga riksdagsledamöter. Men inte längre:

När det gäller frågan om sextimmars arbetsdag visar resultaten att år 1985 var det 65 procent bland kvinnor och 38 procent bland män i riksdagen som var för det förslaget. År 2006 var motsvarande siffror 24 procent bland kvinnor och 13 procent bland män. Det är i frågan om sextimmarsdag som den största utjämningen skett och förändringen beror i första hand på en kraftig nedgång i stödet bland kvinnliga riksdagsledamöter.

Med stigande arbetslöshet har frågan om arbetstidsförkortning dött sotdöden bland partieliter, men den har kvar sin sprängkraft bland väljare. Detta är ett tecken på att polariseringar mellan könen fortsätter att vara aktuella.

År 1985 var 71 procent bland kvinnliga väljare, och 54 procent bland manliga väljare, för ett förslag om att införa sextimmars arbetsdag. År 2006 var 64 procent bland kvinnliga väljare och 43 procent bland manliga väljare för förslaget. Skillnaden mellan kvinnliga och manliga väljare har med andra ord ökat istället för att minska. SvD

Så vem driver krav på kortare arbetstid under valet 2010? Vänsterpartiet som i sitt program vill börja med en tidsänkning i offentlig verksamhet:

Vi vill börja med att ta ansvar i kommuner och landsting för att tillsammans med de fackliga organisationerna påbörja en förkortning av arbetstiden med bibehållen lön för vissa yrkeskategorier, t ex vårdbiträden och undersköterskor. V

Trots att V gärna lyfter fram sin feministiska sida, har man inte alls tagit del av den forskning  som visar att kvinnor som går ned i tid får ta en ännu större del av hushållsarbetet. För jämställda hem krävs en generell förkortning: alla, oavsett bransch, ska gå ned i tid. Så vi glömmer V.

Sedan har vi Miljöpartiet, där namnkunniga medlemmarna Ulf Holm, Karin Svensson Smith och Mikaela Valtersson vill “vidga synen på arbetslivet“. Mmm, låter väl lovande….Men översatt till realitetssvenska, betyder det att skippa arbetstidsförkortningen. 

Anders Borg (m): Varför inte stå för det som är Miljöpartiets kärnidé? Varför inte berätta att ni vill minska arbetstiden, att ni vill öka ledigheten?

Mikaela Valtersson (mp): Mig veterligen har vi inga förslag – Anders Borg kan väl i så fall visa på dem – som handlar om att människor ska vara mer lediga. Riksdagen

Så var MP också borta.  Kvar är Fi, som är det enda parti som verkligen vill ha sänkt arbetstid. Tur att någon lyssnar på majoriteten av hälften av befolkningen.

– Marita –

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.