Ingen vill se alternativ

Ericsson varslar i Gävel och Borås. Hela arbetsstyrkan i Gävle, 90 tjänstemän i Borås. Inte pga av konjunkturen, inte för att försäljningssiffrorna vacklar, utan pga effektiviseringar. De nya produkterna kräver helt enkelt inte så mycket personal.

Svenskt Näringsliv varnar för skyhög ungdomsarbetslöshet – det försvinner 70 000 jobb under nästa år.

Arbetslösheten kostar mer än sjukvården, och det var 2006 – vad den kostar nu vågar jag inte tänka på.

Enligt Töres Theorell ökade intensiteten i arbetslivet i  början av 90-talet till mitten av 2000-talet:

under slutet av 90-talet började de anställda uppleva att de ”tappade kontrollen över sitt arbete” och då nästan enbart i landsting och kommuner. Kvinnorna drabbades hårdare än männen. Intressant nog är det också framförallt anställda i offentlig sektor som ligger bakom den dramatiska ökningen i arbetsrelaterade psykiska besvär som man ser i den offentliga statistiken från 1997  statistik från och även i ökningen av sjuktalet och då framförallt långtidssjukskrivningarna fr o m 1997. Töres Theorell paper pdf

Då förstår vi också sjukskrivningsdebatten: varför det är främst kvinnor som utförsäkras, varför de är sjuka. Lägg därtill vård av frisk man i hemmet i många familjer. Kvinnorna är sjuka pga av politiska misslyckanden. De är sjuka för att ingen brytt sig om ett hälsosamt arbetsliv. Tyvärr struntar både RödGröna och Allians i att lyfta fram orsak och verkan. Förmodligen för att alla är lika goda kålsupare, alla har medverkat till dagens misär.

Allt detta är vår verklighet. Vi lever i en föränderlig tid, där arbetslivet har förändrats och förändras radikalt. Ändå vägrar både röda och blå att se alternativ.  Gå med i nätverket för arbetstidsförkortning . Det blir inte mindre viktigt, om man säger så.

Köp Töres Theorells I spåren av 90-talet, på ex. Bokus för 89 spänn. Beställ 2 och skicka 1 ex till Christina Husmark Pehrsson. Töres belyser bl.a. sjuknärvaro och dess konsekvenser för den fortsatta (o)hälsan.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

– Marita –

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.