Birger klär av Kejsaren

Birger Schlaug klär av Kejsaren, när han pekar på att grundproblemet vare sig är sviktande tillväxt eller ökande arbetslöshet. Så befriande att äntligen, äntligen tillväxtmantrat upplöses i tomma intet. På  F!-kongressen i Uppsala antogs ett nytt politikdokument där välfärden sätts i centrum. Kanske var Birger där…:)? Birgers inlägg:

 
Grundproblemet är inte att tillväxten sviktar, grundproblemet är att politiska och ekonomiska beslutsfattare inbillar sig att det är möjligt med ständigt ökande ekonomiska volymer.

Grundproblemet är inte att vi i den redan rika delen av världen konsumerar för lite, grundproblemet är att vi konsumerar över våra ekonomiska och ekologiska resurser.

Grundproblemet är inte att vi har en ökande arbetslöshet, grundproblemet är att man envisas med att uppfatta 40 timmars arbetsvecka som en naturlag trots att vi ständigt rationaliserar, effektiviserar och automatiserar

Grundproblemet är inte att vi genom ökad arbetslöshet minskar skatteinkomsterna, grundproblemet är att det är arbetstiden, och inte produktionen som helhet, som finansierar välfärden.

Funderar Birger på ett nytt parti, är han hjärtligt välkommen. Är övertygad om att han skulle känna sig hemmastadd med Fi:s idéer. Och vi med hans. För tyvärr, tyvärr lär nog MP:s arbetstidsförkortning ha kompromissats bort i synkningen med den RödGröna röran. Och då återstår …..F!

– Marita –

No Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.